Publisert: 08.08.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Resultatene

 


Resultatene

 

Beregna avvente per årspurke 30,22Antall årspurker 86% 1. kull 36Levendefødte per kull 15,3Dødfødte per kull 0,9Avvent per kull 13,3Alder ved avvenning 32Vekt ved avvenning 11,2% tap fram til avvenning 13,4Tomdager per kull 10Grisings% inkl. solgt drektige 88,4Kull per årspurke 2,30Inngrisingsalder 332

(kilde: Ingris årsstatistikk 2009)