Publisert: 26.11.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Resultatene kom med kona

Knut Flatvad startet som smågrisprodusent med relativt stort smågristap. Men så begynte kona Rita å gå i grisehuset.


Resultatene kom med kona

Knut Flatvad startet som smågrisprodusent med relativt stort smågristap. Men så begynte kona Rita å gå i grisehuset.

Rita og Knut Flatvad fra Sunndal driver satellittbesetning i Rypdal purkering, og de har gode resultater. Totalt får de ca 200 kull i året (31 hver 8. uke). Siste år fikk de over 12,5 avvente per kull i snitt. På Gris i `10 holdt de foredrag sammen om hvordan de gjør det.- I starten gikk det ikke så bra. Vi hadde 15 til 20 prosent smågristap de første månedene som satellittdrivere i 2007, forteller Knut. Men så begynte Rita å gå i grisehuset. Tapet falt straks ned mot 10 prosent, selv om Rita også var ”nybegynner” på gris. – Vi må gi smågrisen en god start. Den første tida brukte jeg veldig mye tid til å stå og observere hva som kunne være feil, forteller Rita. Hun er mer tålmodig enn Knut. Rutinen ble å stenge inn smågrisene når purka fikk fôr. Deretter slapp Rita grisungene løs hos ei og ei purke mens hun observerte. Da var det enkelt å se at noen grisunger fikk for lite mjølk.

 

Råmjølk viktig

Nå bruker Flatvad to smågrislamper ved grising i tillegg til halm og strø. Nyfødde grisunger legges under varmelampen i smågrishjørnet slik at de skal få varme og tørke raskt.

– Men uten råmjølk dør grisungen. Plass ved juret og ekstra hjelp til de svake sikrer råmjølk, sier Rita. De som er født først merkes med fettstift, og mot slutten av grisinga blir de stengt inne. Dermed får de sist fødte tilgang til juret. Og unger som ikke kommer seg til juret får 20 ml griseråmjølk fra engangssprøyte i munnen. Temperaturen i selve grisehuset prøver de holde på 17 grader. Da går smågrisen raskere inn i hjørnet når mora reiser seg.

 

Kullutjevning

Kullutjevning har Flatvad også lært seg. Hovedprinsippet er å fordele unger likt mellom purkene, men det tilpasses etter antall spener purka har.

– Fokus er på de små ungene. Vi prøver å flytte disse til ei ”idealpurke”. Hun må ha små spener, legge opp juret passelig, og være forsiktig nå hun legger seg, forklarer Rita. Nå vil det nesten alltid være slik at enkelte unger dominerer juret. Disse flyttes til ei annen purke med større unger.

 

Barnevakt under grising

Å lykkes som smågrisprodusent krever at en setter av nok tid under grising.

– Vi prioriter å rydde plass og å ha tid nok under grising og de påfølgende fire-fem dagene. Det betyr blant annet at vi både har avløser i kufjøset pluss barnevakt til ungene i denne perioden, opplyser Rita.