Publisert: 21.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Resultat – pulje for pulje

Bruk av puljenummer ved registrering gjør at du får god oversikt i besetningen, lett tilgang til drektighetsresultater, og kullresultater pulje for pulje i rapporten ”Puljeresultat”.

 


Resultat – pulje for pulje

Bruk av puljenummer ved registrering gjør at du får god oversikt i besetningen, lett tilgang til drektighetsresultater, og kullresultater pulje for pulje i rapporten ”Puljeresultat”.

 

Puljeresultat

Konsekvent bruk av puljenummer i forbindelse med registreringer gjør at du får lettere oversikt i besetningen, det blir lettere for deg som bruker å bestille styringslister og rapporter for akkurat de purkene du ønsker. Avhengig av puljesystem har mange besetninger delt inn for eksempel 3, 4 eller 7 puljer. Disse puljene kan puljenummer som brukes om og om igjen – for eksempel pulje1, 2 og 3. Hos andre besetninger får puljene unike puljenummer i form av et løpenummer. Bruk av løpenummer gir deg unik mulighet å få se resultat pulje for pulje i rapporten ”Puljeresultat”. Denne rapporten tar utgangspunkt i de purkene som er bedekt i ei pulje og viser hvor mange som har omløp, hvor stor andel som faktisk griser, kullstørrelse, tap og totalt antall avvente griser pulje for pulje. Rapporten kan også brukes der en gjenbruker puljenummer, men da må vi være mer nøye med datoavgrensningen slik at vi ikke får blandet sammen resultatene av flere puljer med samme puljenummer. Rapporten finner du ved å klikke på den hvite knappen ”Rapporter” – velge menypunktet ”Reproduksjon” og rapporten ”Puljeresultat”. Rapporten bestilles for en periode basert på datoer, og i tillegg kan rapporten bestilles kun for bestemte puljer. Settes ingen pulje vises resultatet for alle puljer bedekt i perioden. En del av resultatene kan selvfølgelig ikke vises før etter at grising og avvenning er registrert.

Eksempel på rapporten ”Puljeresultat” 

Opprettelse av puljer

Før registrering av hendelser som bedekninger, grisinger og avvenninger på purker i bestemte puljer må puljene opprettes under menypunktet ”Besetningsinndelinger” og underpunktet ”Puljer/Avdelinger”. Her opprettes puljer ved å klikke på knappen ”Lag ny” ved purker og puljer. I registreringsbildet for ny pulje taster du inn nummeret på pulja i feltet ”Navn på pulje/avdeling” og velger ”Purker” i feltet ”Dyregruppe”. Det er enklest ved senere registreringer om puljenummeret er et tall og ikke tekst.

Eksempel : Opprettelse av pulje nummer 11 

Registrering av puljer

Alle purker og hendelser blir knyttet til ei pulje i Ingris. Dersom du ikke har opprettet og registrert hendelser i egne pulje knyttes alle purker og hendelser til den overordnede pulja ”Purker”. I forbindelse med registrering av tilnærmet alle hendelser kan det legges inn puljenummer. Ei purke forblir i den pulja hun er registrert i helt til hun registreres i ei annen pulje. Innmelding og bedekning er de hendelsene der er vanligst å tildele nytt puljenummer. Purker som løper om får normalt nytt puljenummer når de bedekkes på nytt. Puljenummer kan også registreres i purkekortet.

Eksempel: Registrering av pulje i bedekningsbildet