Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Restriksjonar på flytting av tyske grisar


Restriksjonar på flytting av tyske grisar

 

Etter det fjerde utbrotet av klassisk svinepest i Tyskland har styresmaktene innført flytteforbod for alle grisar i regionen Westphalia i Nord-Rhin. Dette blir gjort etter at innføring av overvaking og buffersoner ikkje har fungert. Vedtaket gjeld i 10 dagar, rapporterar AgraFacts.