Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Resolusjonsdebatt avslørte uenighet

Debatten om markedssituasjonen på Norsvins årsmøte avslørte til dels stor uenighet om hvor langt en bør og skal gå i bruk av virkemidler.


Resolusjonsdebatt avslørte uenighet

Debatten om markedssituasjonen på Norsvins årsmøte avslørte til dels stor uenighet om hvor langt en bør og skal gå i bruk av virkemidler.

 

Debatten om markedssituasjonen på Norsvins årsmøte avslørte til dels stor uenighet om hvor langt en bør og skal gå i bruk av virkemidler. Til og med et forslag fra resolusjonskomiteen om å sette ned et utvalg på sju personer (fem svineprodusenter, én fra Norsk Kjøtt, én fra KLF, Norsvin sekretær) som skulle komme med forslag til hvilke tiltak som er nødvendig for å skape markedsbalanse på kort og lang sikt, skapte voldsom debatt. Forslaget ble rett og slett nedstemt med 31 mot 25 stemmer.

Et enstemmig årsmøte samlet seg deretter om følgende uttalelse;

«Årsmøtet i Norsvin oppfordrer alle svineprodusenter til lojalt å følge opp de markedsregulerende tiltak som er satt i verk. Årsmøtet oppfordrer styret i Norsvin, sammen med Gilde Norsk Kjøtt og Kjøttbransjens Landsforbund, om å utrede hvilke alternativer vi har for å kontrollere markedet, og konsekvensene på kort og lang sikt».