Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Rekordsalg av kraftfôr

Det ble omsatt 3,9 prosent mer kraftfôr i Norge i 2007 enn året før. Det er ny omsetningsrekord av kraftfôr her til lands.


Rekordsalg av kraftfôr

Det ble omsatt 3,9 prosent mer kraftfôr i Norge i 2007 enn året før. Det er ny omsetningsrekord av kraftfôr her til lands.

 

Til sammen ble det altså solgt 1,77 millioner tonn kraftfôr i fjor. Salget økte mest til fjørfe (åtte prosent), men alle dyreslag økte, viser statistikken fra Statens landbruksforvaltning. Økningen var om lag tre prosent for både gris og storfe.

Landbruks- og matminister Terje Riis- Johansen gleder seg over dette, og minner om at det i år kan bli en økning av produksjonen av fjørfekjøtt på om lag 8000 tonn, og nesten like mye for gris. Det vil bety økt kraftfôretterspørsel i størrelsesorden 60 000 tonn, eller et kornareal på omtrent 150 000 dekar.