Publisert: 09.09.2022 Oppdatert: 08.09.2022

Stikkord:

Danmark

Rekordhøy purkedødelighet

I fjor steg purkedødeligheten til rekordhøye 16,1 prosent i Danmark.


Bildet: Illustrasjonsbilde er fra en dansk purkebesetning. (Foto: Tore Mælumsæter)

 

Det er Seges som melder dette. Dansk purke­dødelighet har kommet opp på rekordhøye nivåer de siste årene. I 2020 tangerte dødeligheten rekorden fra 2008 med hele 15,1 prosent. Det betyr at 156 000 danske purker ble funnet døde eller avlivet før de nådde slakteriet.

Året etter, altså i 2021, steg dødeligheten til nye høyder på 16,1 prosent. Det som kan bidra til høyere dødelighet i konvensjonell produksjon er oppstallingsforholdene. Slåsskamper i drektighetsperioden kan gi ben- og klauvproblemer, og ofte blir det så ille at purker må avlives. Lite plass, og små muligheter til å trekke seg unna en eventuell slåsskamp kan også være forklaringer, samt glatte gulv og spaltegulv. 

Den økologiske produksjonen i Danmark er ikke så stor, og der brukes det i stor grad TN70-purker. Økologisk.nu.dk skriver at utvik­lingen er annerledes for økologiske purker. Tallgrunnlaget er ikke så stort, men det finnes om lag 40 økobesetninger som har mer enn 50 purker. Her har dødeligheten ligget på mellom 7 og 10 prosent. Til gjengjeld sliter mange økobesetninger med høyere smågrisdødelighet enn i konvensjonell drift, selv om den er høy både i konvensjonell og økologisk drift.