Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Rekorderstatning etter PRRS

Både dyreverdi, saneringskostnader og produksjonsbortfall erstattes i Sverige etter alvorlige anmeldingspliktige dyresjukdommer. Det gir store erstatninger.


Rekorderstatning etter PRRS

Både dyreverdi, saneringskostnader og produksjonsbortfall erstattes i Sverige etter alvorlige anmeldingspliktige dyresjukdommer. Det gir store erstatninger.

 

Hittil i år er det utbetalt drøyt 21 millioner (SEK), sammenliknet med 24 millioner for hele 2006 og bare 109 millioner i 2004, rapporterer Affärstidningen for landbruket. Og grunnen til at erstatningene har økt så mye hittil i år skyldes PRRS-angrepene. Viruset som rammet et titalls gårder tidligere i år førte som kjent til at mange griser måtte slaktes. Ni av de rammete gårdene har søkt erstatning hos Jordbruksverket og fått det. Når Jordbruksverket har besluttet hvilke tiltak som skal treffes, kan erstatning betales for dyreverdien, saneringen og produksjonsbortfallet. Dyreverdien erstattes 100 prosent i Sverige, mens produksjonsbortfallet erstattes med bare 50 prosent.

Det er naturligvis rapporteringsplikt for alvorlige og smittsomme dyresjukdommer i Sverige. Salmonella, svinepest, fugleinfluensa og munn- og klauvsjuke er eksempler på zoonoser som omfattes av zoonoselovgivningen, altså lovverket om sjukdommer som kan smitte fra dyr til mennesker. PRRS omfattes av epizootilovgivningen, altså lovene som regulerer smittsomme sjukdommer mellom dyr.