Publisert: 28.05.2020 Oppdatert: 28.05.2020

Stikkord:

Rekordene blir slått

Er det grenser for effektivitetsveksten til norske purker? Vi skal ikke driste oss til å svare skråsikkert på det. Veksten er i hvert fall veldig sterk. 


Tallene fra Ingris for 2019 viser at antall avvente per årspurke har steget med 0,8 til 27,9. Det betyr at det bare i løpet av et år fra 2018 til 2019 fødes nesten en smågris mer per årspurke. Vi bruker mye plass på å presentere Ingristallene fra 2019 i denne utgaven av Svin. For første gang ser vi at det er tre norske ­besetninger som passerer 35 avvente per årspurke.

Gjennomsnittet for purkebesetningene i 2019 (Ingris) er altså 27,9 beregna avvente per årspurke. Det er ny rekord. I disse tallene ligger det informasjon om at gjennomsnittet er 14,5 levendefødte og 12,7 avvente per kull. Dødeligheten i dietida var 12,7 prosent, og grisingsprosenten på 84,8 og 2,20 kull per årspurke. 

Dette er fantastiske tall, som først og fremst vitner om veldig sterk avlsframgang. Men andre viktige bidragsytere følger absolutt med i timen, ikke minst i forhold til oppjusterte fôringsanbefalinger. Produsentene sjøl har også sin del i framgangen. De blir stadig flinkere og mer profesjonelle i sin daglige ledelse av drifta i grisehuset.

Så kan en naturligvis spørre, slik den beste smågrisbesetningen i fjor gjør i dette nummeret av Svin; hvor skal dette ende?

 

«Framgang og utvikling er vanskelig å stoppe når dreieskiva er i sving»

- Tore Mælumsæter, ansvarlig redaktør

 

Spørsmålet er naturlig å stille. Intet vokser inn i himmelen. Men det er vel på dette området som på så mange andre her i livet; framgang og utvikling er vanskelig å stoppe når dreieskiva er i sving. For smågrisprodusentene er jo ikke dette noen dårlig utvikling, selv om det for enkelte kan reise noen praktiske utfordringer som må løses. Klima- og ressursmessig er det vel neppe tvil om at framgangen betyr bedre utnyttelse av nedlagte ressurser.

Vi gratulerer uansett vinnerne i de ulike klassene, og ønsker dem lykke til i sin ­videre drift. Lykkeønskningen gjelder selvfølgelig også alle de mange som ligger på plassene tett under. Norsk svineproduksjon holder åpenbart koken oppe, og det er bra.