Publisert: 09.03.2020 Oppdatert: 03.03.2020

Stikkord:

Produksjonsregulering 1995 – 2018:

Regulert for en kvart milliard

Produksjonsreguleringen av svinekjøtt har variert opp gjennom åra.


Nr. 2 – 2020

Her finner du en oversikt over hva som har blitt gjort siden 1995 og fram til i fjor. Og hva det har kostet.

Om lag 250 millioner kroner er brukt i denne 23 års-perioden til produksjonsregulering av svinekjøtt. Dette går fram av Omsetningsrådets arbeidsrapport. Siden det er kjøttprodusentene sjøl som finansierer omsetningsavgiftene som brukes til produksjonsregulering, sier dette også litt om hva kjøttprodusentene har tapt av penger som følge av ubalanse i kjøttmarkedet.