Publisert: 29.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Reguleringslagrene redusert

Ved utgangen av uke 42 lå det 2 178 tonn svinekjøtt på reguleringslagrene. Dette er 1358 tonn mindre enn til samme tid i fjor. Og tilførslene av svinekjøtt holder seg fortsatt lavere enn salget.


Reguleringslagrene redusert

Ved utgangen av uke 42 lå det 2 178 tonn svinekjøtt på reguleringslagrene. Dette er 1358 tonn mindre enn til samme tid i fjor. Og tilførslene av svinekjøtt holder seg fortsatt lavere enn salget.

Men selv om dette er positivt, så ser overskuddet ut til å holde seg ganske stabilt.

Det siste markedsbildet Svin hentet fra Nortura Totalmarked har med seg utviklingen til og med uke 42. Fram til da hadde norske svineprodusenter produsert 101 837 tonn svinekjøtt, noe som er 96 prosent av produksjonen til samme tid i fjor.

Salget i samme periode var 100 357 tonn, eller 98 prosent av hva det var til samme tid i fjor. Vi ser altså at produksjonen er lavere enn salget, men salget er fortsatt lavere enn det var i fjor.

Derfor er det ved utgangen av uke 42 fortsatt et overskudd av svinekjøtt på 3215 tonn, og overskuddet på årsbasis ventes å ligge på nivå med dette, eller kanskje en tanke lavere.

Effekten av tiltaket med kompensasjon for reduserte slaktevekter fram til 1. juli er beregnet til om lag 3 000 tonn. Uten denne vektreduksjonen ville med andre ord det prognoserte overskuddet for inneværende år vært på drøyt 6 000 tonn.

For 2014 viser som kjent prognosen en produksjon av svinekjøtt på 131 400 tonn, en vekst på tre prosent sammenliknet med årets produksjon. Salget forventes også økt med én prosent (128 000 tonn), slik at årsoverskuddet i prognosen for neste år anslås til 5 100 tonn. Dette er ikke langt unna hva en forventer for inneværende år når en ser bort fra effekten av tiltakene som er gjennomført.

I septemberprognosen for 2014 er det også som kjent forutsatt en reduksjon på to kroner per kilo i forhold til gjeldende målpris.