Publisert: 02.03.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Regler for livdyrhandel

Etter munn- og klauvsjukeutbruddet i England i 2001, vedtok svinenæringa (KLF, Nortura, Norsvin) disse retningslinjene for handel med avlsdyr og smågriser høsten 2002;


Regler for livdyrhandel

Etter munn- og klauvsjukeutbruddet i England i 2001, vedtok svinenæringa (KLF, Nortura, Norsvin) disse retningslinjene for handel med avlsdyr og smågriser høsten 2002;

// Omsetning av avlsdyr og smågriser skal i størst mulig grad foregå i lukkede avls- og helsepyramider.

// Omsetningen skal foregå over så korte avstander som praktisk mulig.

// Livdyrmarkedet deles i fire regioner: Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland), Midt-Norge (Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal), Vestlandet (Sogn & Fj., Hordaland, Rogaland og Vest-Agder) og Østlandet (resten av fylkene), og det skal ikke omsettes livdyr mellom disse regionene.

// Ved spesielle behov (for eksempel akutt underskudd på gris i en region) kan det

omsettes gris over disse regiongrensene.

// Griser som omsettes over regiongrenser skal komme fra besetninger som har

status som fri for skabb, svinedysenteri, smittsom grisehoste og smittsom

nysesjuke.

// All handel med levende griser over regiongrenser skal være godkjent av

veterinærkonsulenten ved slakteriet til produsenten som mottar grisene.