Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Registrering av legemiddelforbruk


Registrering av legemiddelforbruk

 

Apotekene ble i 2004 gjennom en ny forskrift pålagt å sende inn til et sentralt register informasjon om forbruk av legemidler, også veterinære legemidler. Registeret vil kunne gi informasjon om de legemidler som foreskrives via apotek av veterinær, og vil gi mulighet for å differensiere på dyreart og type legemiddel.

Registret vil imidlertid bli anonymisert slik at en ikke kan ta ut den enkelte besetning eller den enkelte veterinær, men det vil gi informasjon om legemiddelbruk på regionnivå, skriver Helsetjenesten for svin. Registret vil ikke fange opp hvordan den enkelte veterinær bruker legemidler i sin praksis.