Publisert: 15.03.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Stikkord: ,

Reduserer MRSA-smittefaren

Svineprodusenten får et større ansvar for å hindre smitte av antibiotikaresistente bakterier i grisehuset i en ny forskrift. 


Bilde: Enten MRSA-test, eller bruk av overtrekksklær, skikkelig munnbind, engangshansker og hodeplagg er påkrevd for å redusere smittefaren.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift som skjerper tiltak­ene mot antibiotikaresistente bakterier. Alle personer som har vært steder der de kan ha blitt smittebærere av den resistente bakterien MRSA, og som skal inn i en svinebesetning, enten må gjennomgå test for å vise at de er fri denne bakterien, eller bruke overtrekksklær, kirurgisk munnbind, engangshansker og hodeplagg.

– Desse antibiotikaresistente bakteriane kan smitte både frå menneske til gris og frå gris til menneske. Med dei nye reglane gjer vi tiltak for å redusere risikoen for at gris blir smitta av bønder og røktarar. Antibiotikaresistente bakteriar er ein trussel for folkehelsa, og vi må unngå at norske grisehald blir ei kjelde for resistente bakteriar i samfunnet, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Mennesker smitter ofte dyr
Flere års erfaring med overvåkning av smittetilstanden viser at det i Norge vanligvis er mennesker som er kilden til at smitten kommer inn i landbruket. Derfra går smitten videre til andre svinebesetninger. Derfor stilles det nå strengere krav til beskyttelsesutstyr i grisefjøset. 

Beskyttelse eller MRSA-test
Skal man inn i et grisefjøs, og har vært i en risikosituasjon, må man bruke beskyttelsesutstyr. Dersom man ønsker å jobbe uten utstyret, må man først teste seg for MRSA i Norge. Testen må være negativ. Hver gang man er i en ny risikosituasjon, må man teste seg på nytt for å slippe å bruke beskyttelsesutstyret. En slik test tas hos fastlegen og er gratis for alle som har vært i risikosituasjoner.

Du har vært i en risikosituasjon hvis du har:
// hatt kontakt med dyr som du visste, eller burde ha visst, var positive for antibiotikaresistente bakterier.
// besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet.
// vært innlagt i helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende helseundersøkelse i utlandet.
// arbeidet som helsearbeider i utlandet.
// oppholdt deg i barnehjem eller flyktningeleir i utlandet.