Publisert: 23.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Redd en spedgris

Årets studiehefte “Redd en spedgris” er klart for utsending.


Redd en spedgris

Årets studiehefte “Redd en spedgris” er klart for utsending.

I år er det Helsetjenesten for svin som er hovedansvarlig for utgivelsen, og arbeidet har blitt gjennomført som en stor dugnad hvor alle helsetjenestens veterinærer, konsulenter og rådgivere, samt Norsvin har bidratt. Kurset setter fokus på hva du som produsent kan gjøre for å få enda flere grisunger til å overleve fram til avvenning. Studieheftet er godkjent av Studieforbundet Næring og samfunn til bruk i studiering uten lærer, og studieringene kan søke om tilskudd fra dem. Som tidligere er heftet inndelt i fire studieenheter, og det passer derfor å legge opp til fire samlinger i studieringen;

Samling 1 – Sett deg mål

Her setter vi fokus på dagens situasjon. Hvor mange dør før avvenning og hvorfor? Du får tips til hvordan du kan registrere, og vi gir deg regneeksempler på hvor mye en ekstra smågris per kull er verdt. Du utfordres til å sette deg konkrete mål.

Samling 2 – Forberedelser til grising

I dette kapittelet diskuteres hvilke forberedelser som er viktige, både med hensyn til binge og miljø, og med tanke på purka slik at resultatet i fødebingen skal bli best mulig.

Samling 3 – Grising

Her er selve grisingen hovedtemaet. Hvordan tar vi vare på purke og unger best mulig?

Samling 4 – Dietida

Kapittelet tar for seg de første par dagene når tapet er størst og resten av dietida. Hvordan forebygger man problemer som melkemangel, matleie purker, leddbetennelse og spedgrisdiaré? Og hva gjør man når det likevel forekommer? Alle kapitlene avsluttes med spørsmål til diskusjon, og vi håper heftet gir grunnlag for mange gode og interessante diskusjoner i studieringer rundt om i landet. Heftet er klart for utsending, så det er bare å starte planleggingen av studiesirkler og bestille heftet. Prisen for studieheftet er kr 250,- pluss porto. Bestilling gjøres ved å sende e-post til norsvin@norsvin.no.