Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Reagerer kraftig på veterinærutspill

– Jeg reagerer ganske kraftig på at veterinærforeningen framstiller de nye KSL-reglene for medisinering av dyr som frislipp av antibiotika og medisiner, sier leder Kristin Kjølen i Forum Gris.


Reagerer kraftig på veterinærutspill

– Jeg reagerer ganske kraftig på at veterinærforeningen framstiller de nye KSL-reglene for medisinering av dyr som frislipp av antibiotika og medisiner, sier leder Kristin Kjølen i Forum Gris.

Hun mener at lederen i Den norske veterinærforening (DNV) har misforstått både intensjonen og ordlyden i forslaget til presisering av regelverket for egenmedisinering av dyr som Kvalitetssikringssystemet i landbruket (KSL) og Matmerk har foreslått. – Det dreier seg om en presisering av forhold som allerede praktiseres, og som slett ikke er i strid med regelverket for håndtering av dyr og medisiner. Fortsatt er det veterinærene som skal stå for all utdeling av nødvendige preparater, og vi foreslår å skjerpe rapporteringsrutinene i forhold til dagens praksis, sier Kjølen.

Hun mener at det må være andre motiver enn dyr- og forbrukeres ve og vel som ligger bak utspillet fra veterinærforeningens leder Marie Modal i Nationen og andre media. Også Henrik Solbu i KSL sier til Svin at han er forbauset og skuffet over utspillet. Men han håper at et nytt møte vil rydde opp i uoverenstemmelsene. I en pressemelding sier DNVs leder dette; – Vi kan ikke være med et frislipp av medisiner til dyr som skal bli menneskeføde. Konsekvensene kan bli dramatisk for både dyr og mennesker, sier Modal.

KSL/Matmerks forslag:

Dette er et utdrag fra KSL/Matmerks medisinstandard som nå gjelder for 2009; «Medisinbruk er veterinærens ansvar og skal basere seg på diagnose stilt av veterinær. All bruk av medisin skal føres på helsekort, verpeliste eller dagliste. Veterinæren har ansvaret for at dette blir ført når det er lagt til rette for det. Veterinær kan overlate til dyreeier å behandle egne dyr på bestemte betingelser. Diagnose skal være stilt av veterinær», står det blant annet. En forutsetning for dette er at det inngås en medisineringsavtale som gjelder i 30 dager. Både veterinær og produsent forplikter seg i denne avtalen til en rekke sikkerhets- og rapporteringstiltak.