Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 12.02.2020

Stikkord:

Fokus på grising og avvenning

Rasktvoksende smågris

Mange mente at dette var et av de beste fôredragene på Gris i ‘19. Godt dokumentert med forskningsresultater viste Kari Ljøkjel i Felleskjøpet Fôrutvikling hva som gir høy fødselsvekt, vellykket avvenning og rask tilvekst hos


Nr. 1 – 2020

 

Hun tok for seg purkas forløp rett før grising til smågrisfôring etter avvenning. Og ikke alt hun la fram passer med det vi kan kalle «gammel lærdom».

– Det er viktig å få til ei rask grising både for smågrisen og purka. Og for å få til det må purka ha nok energi ved grising, sa Ljøkjel. Med dagens purke trenger du ikke redusere fôring rett før grising hvis purka har matlyst. Gi et fiberrikt fôr, gjerne fire ganger daglig, anbefaler Ljøkjel.

Rask grising
Tiltak for en vellykket avvenning starter her. Rask grising betyr at smågrisen får i seg mer råmelk. Råmelk er viktig, og en må sikre at alle smågrisene, også de minste, får i seg nok råmelk. Det er kanskje det viktigste for en vellykket avvenning.

– Tilstrekkelig råmelk til alle har betydning for god helse og vekst resten av livet, sier Ljøkjel. Sjekk at purka har nok gode spener til alle. Splitamming kan ofte være riktig strategi.

En studie (Rosvold 2017) viser sammenhengen mellom smågrisdødelighet og tilstedeværelse/tiltak ved grising. Her var fire tiltak som alle reduserte dødelig i smågriskullet. I sum gikk dødeligheten ned fra 20 til 13 prosent. Tiltakene var å være tilstede minst 80 prosent av grisingstida, tørke av hver grisunge etter grising, splitamming, samt ha røkterkontakt med purka mer enn to ganger daglig.

Kullstørrelse og førstekullspurker
Ljøkjel viste at det er en klar sammenheng mellom kullstørrelse og tilvekst i dieperioden. Det er også forskjell om du blir født av ei førstekullspurke, eller ei purke som har hatt kull før. For å oppnå over 250 gram tilvekst per smågris og dag kan ikke førstekullspurker ha mer enn 12 – 13 smågriser, mens eldre purker klarer dette med 14 – 15 grisunger. En registrering av 500 griser fra fødsel til slakt på Mære Landbruksskole viste at gris født av førstekulls­purker i snitt brukte seks dager lenger fra fødsel til slakt.

Melkeerstatning og ­gradvis avvenning
Tiltak for ei vellykket avvenning starter nettopp med høy avvenningsvekt. Det betyr at purkas melkeproduksjon i dietida samt rett fôring med et laktasjonsfôr er viktig. Men også smågrisen må tilvennes kraftfôr tidlig. Den bør tilvennes smågrisfôr fra rett etter fødsel. Det er positivt hvis bingen og troplassen er slik at den lærer seg å spise sammen med mora. Forsøk har dessuten vist at et par ulike tiltak de siste dagene eller uka før avvenning kan hjelpe. Melke­erstatning gir større avvenningsvekt, også om det kun blir brukt de siste dagene før avvenning. Et forsøk der smågrisen fikk melkeerstatning siste fem dager før avvenning (Van Oostrum 2016) gav i snitt 30 gram større tilvekst per dag i fire uker etter avvenning. Også et australsk forsøk med gradvis avvenning gav økt avvenningsvekt.
I forsøket ble purka tatt ut av smågrisbingen i åtte timer hver dag siste uka før avvenning. Tilvekst per smågris i uka etter avvenning økte fra 165 til 234 gram per dag. I enkelte besetninger kan kanskje gradvis avvenning være mulig uten at det er for arbeidskrevende. Ellers er tilskuddsfôret Tonisity Px testet med hell i flere norsk besetninger. Det er et aktuelt tiltak i store kull.

Format Pigg, torv og ­rotemateriale
Det er viktig å få til en avvenning og smågrisperiode uten diare og halebiting. En grisunge som får seg en knekk ved eller etter avvenning bruker gjerne ei uke lenger tid fram til slakt. Å bruke et fôr som har lavt proteinnivå, lav pH pluss samt inneholder fiber er gunstig i overgangen. Ljøkjel anbefaler Format Pigg som overgangsfôr for de som har utfordringer. Senest 10 dager etter avvenning går en så over på et vanlig smågrisfôr. Ellers er alt fra god tilgang på rent vann, nok binge- og troplass, og tildeling av torv, silo og rotemateriale viktig. En sammenligning av ­smågrisperioden i danske og svenske ­smågrisbinger viste en svært sterk sammenheng mellom halebiting og bingestørrelse, pluss tilgang til rotemateriale i bingen. Forsøk ved NMBU-Ås viste at halebiting hos smågris nesten  elimineres hvis smågrisen gikk igjen i bingen den er født i, samtidig som den fikk torv og rotemateriale.

– Bruk gjerne flere typer rotemateriale, anbefaler Ljøkjel.

 

 

 Kari Ljøkjel i Felleskjøpet Fôrutvikling mener nøkkelen til en rasktvoksende smågris ligger i opptak av råmelk pluss fôring.