Publisert: 03.12.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Rask DNA-test mot kornsopp

Veterinærinstituttet har nå jobbet fram en DNA-basert test som raskere og rimeligere enn i dag kan påvise farlig sopp på kornplanter. Dette kan bedre kraftfôrkvaliteten.  


Rask DNA-test mot kornsopp

Veterinærinstituttet har nå jobbet fram en DNA-basert test som raskere og rimeligere enn i dag kan påvise farlig sopp på kornplanter. Dette kan bedre kraftfôrkvaliteten.  

Muggsoppgifter på korn kan som kjent være skadelige både for mennesker og dyr. I dag er slike tester både tidkrevende og dyre. DNA-baserte tester skal gjøre det enklere å påvise farlig sopp som vokser på kornplanter. Ralf Kristensen og hans kolleger på Veterinærinstituttet har lykkes med å lage DNA-baserte tester som er mye raskere og rimeligere enn de som brukes i dag.

Fusarium er en vanlig sopp som vokser på kornplanter, og soppen produserer giftstoffer, såkalte mykotoksiner, som kan være farlige for dyr og mennesker. Det pågår derfor omfattende internasjonal forskning for å utvikle tester som kan påvise fusarium og giftstoffene. I sin doktorgradsstudie utviklet Kristensen to DN A-baserte tester som raskt kan påvise de vanligste fusariumsoppene i Norge. Nå videreutvikles metodene, slik at testene også kan påvise om soppene kan produsere farlige giftstoffer i fôr og næringsmidler.

– Vår test tar to dager. Èn dag til å isolere DNA (arvestoff), og én dag til å gjennomføre selve testen, som koster rundt 1000 kroner. En kjemisk analyse tar til sammenligning fire-fem dager og koster 1500

– 2000 kroner, forteller Kristensen, som nå er postdoc. ved Veterinærinstituttet. En annen forbedring er at metodene påviser henholdsvis 14 og 16 av de vanligste fusariumartene vi har i Norge i én og samme test. Dette kan redusere analysetiden med opptil 90 prosent. Det er et ønske å få raskere og bedre kartlegging av fusariumproblemene så tidlig som mulig. Kan en for eksempel foreta en screening av flere hundre kornprøver fra sesongen og skille ut hvilke som bør videre til kjemisk analyse, kan tid og kostnader spares. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.