Publisert: 07.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Pustende himling eller veggventiler

Ventilasjon er komplisert, og mange detaljer må være riktige for at det hele skal fungere som forutsatt. Svin har vært på foredrag med Erik Damsted fra Danmark.


– Pustende himling eller veggventiler

Ventilasjon er komplisert, og mange detaljer må være riktige for at det hele skal fungere som forutsatt. Svin har vært på foredrag med Erik Damsted fra Danmark.

 

Ventilasjon var tema under et seminar som Helsetjenesten for Svin og Norsvin arrangerte på Hamar i høst. Erik Damsted fra Landsutvalget for svin i Danmark holdt et av hovedforedragene. Han er klimakonsulent, og jobber primært med ventilasjon.

Vi utfordret han til å si hvilken type ventilasjon han hadde valgt i grisehuset hvis han selv skulle bygd og betalt det hele.

 

UNNGÅ FALSKE LUFTINNTAK

– Pustende himling blir normalt det rimeligste og dermed beste i både fødeavdeling, til smågris og trolig også til slaktegris, sier ventilasjonsrådgiver Erik Damsted.

– Du kan tillate større luftskifte med pustende himling, hvilket kan være en fordel i slaktegrisavdelingen.

– Men skal du velge pustende himling må alle detaljer være utført 100 prosent korrekt. Særlig viktig er å ha en tett stall uten falske luftinntak (for eksempel problemer med gjødselrenner som går fra avdeling til avdeling). God ventilasjon med veggventiler kan derfor ofte være enklere å få til, sier Damsted.

Pustende himling starter med å bygge tak og loft slik at du får tilstrekkelig luft inn som skal slippes ned gjennom taket. Takstolene må lages spesielt og slik at de stikker langt nok ut, men enda viktigere er det at nok luft kommer inn over veggen. Her kan lett bli for trangt, og de som lager takstolene forstår ofte ikke at de må ha riktig høyde mellom undergurt og overgurt.

Videre må snekkerne tette, slik at luft ikke slipper ned langs vegger og sperrer. Det kan også med fordel tettes over gangareal.

 

TO LAG ISOLASJON

Isolasjonen må også dimensjoneres riktig. Det er normalt en fordel med størst mulig luftgjennomtrenglighet (kan isolere mer).

– Glassvatt har normalt 60 til 90 prosent bedre luftgjennomtrenglighet enn steinull. Men det finnes også Glava med luftgjennomtrenglighet omtrent som steinull. Du må derfor vite eksakt hva du isolerer med. Du bør også legge isolasjonen i verband med to lag, forklarer Damsted.

For at pustende himling skal virke etter planen må du ha et fjøs med jevnt belegg av dyr på samme alder. Dessuten er det også en konflikt mellom lukket innredning og pustende himling.

– Den tette del av innredningen bør ikke være høyere enn 60 cm, forklarer Damsted. Gang med spaltegulv er også bannlyst hvis en skal ha pustende himling.

 

VEGGVENTILER TIL GJELDPURKER

Veggventiler passer best hvor det er ujevnt belegg i husdyrrommet, og/eller i rom hvor det er dyr av ulik alder.

– Gjeldpurkeavdeling bør ha ventilasjon med veggventiler, sier Damsted. Plassering av veggventiler er imidlertid viktig, og plasseringen avhenger av husets bredde og høyde. Som en tommelfingerregel bør ventilene være 1,60 m over gulvet når huset er smalere enn 11 meter. Er bredden over 13–14 meter bør de derimot plasseres 20 cm under nivå på innertak. Hvis luftinntak plasseres for høyt, kleber lufta seg til taket og går lenger. Lufta krasjer da ofte med luft fra andre siden og vi får en uheldig trekksone midt i bygget.

Er huset over 15 meter bredt er det en stor fordel med skrått innertak.

– For hver meter lufta skal trenge inn i bygget trengs en frihøyde på ca. 30 cm (høyde overinnredning). Er innredningen 90 cm høy og takhøyden 3 meter passer dermed flatt tak hvis bygget er 14 meter bredt, men ikke hvis det er særlig bredere. Generelt gjelder det at trekkfri luftfordeling krever romvolum, forklarer Damsted.

En kombinasjon av pustende himling med ekstra luftinntak (fra tak eller vegg) kan være en god løsning. Det kan gi bedre sommerventilasjon i slaktegrisavdelingen. Enkelte åpner også vinduene som veggventiler i sommerhalvåret.

– Men en kombiløsning blir normalt ingen rimelig løsning. Og det vil nesten alltid være for få vinduer til at åpning av disse kan anbefales annet enn i nødsituasjoner, sier Damsted.

 

Vanlige ventilasjonsfeil

– For mye eller for lite gris, eller gris av ulik alder i samme rom. – Trekk i grisebingen (ulike årsaker). – Falsk luftinntak (sjekk dører/gjødselrenner). – Vindpåvirkning av luftinntak. – Defekt ventilasjonsanlegg. – Feil innstilt anlegg/utefølere stilt for lavt.

 

Ventilasjonsråd

– Sterk vind påvirker ventilasjon, bruk leplanting.– Ventilasjonspipe skal sitte på toppen, eller være høyere enn mønet på taket.– Ventilasjonspipa skal monteres 20–30 cm ned i rommet og ikke jevnt med taket.– Monter gummiduker/gjødselgardin i gjødselrenne.– Bruk undertrykksmåler.– Ved innsett av dyr må bingene være tørre og tilstrekkelig oppvarmet.– Innredning/binger må ikke monteres på tvers av luftinntak.

 

Ulike firma – ulike løsninger

Ventilasjonsseminaret hadde også innslag hvor firmaene, Skov, Fjøssystemer, Reime Landteknikk og Bruvik/ Felleskjøpet presenterte sine forslag til grisehus- og ventilasjonsløsninger. Løsningene fra Skov og Bruvik hadde naturlig nok veggventiler. Allan Riis Larsen i Skov holdt en god presentasjon av denne løsningen.

– Vi undervurderer ofte hvor dyre snekkere er. Det koster derfor mer enn vi tror å bygge hus for pustende himling. En løsning med veggventiler kan være like kostnadseffektiv, sa Riis Larsen (se artikkel Svin nr. 5/04).