Publisert: 25.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Purkeringene er skuffet


Purkeringene er skuffet

 

Ett forslag som likevel ikke har fått mye oppmerksomhet, er forslaget fra purkeringene om at de mot en beskjeden kompensasjon går inn på en frivillig reduksjon på 10 prosent av sin produksjon. Naveier Tov Kvam sa på Olrudmøtet at han var skuffet over den lunkne holdningen forslaget hadde fått da ringene presenterte det i et møte med kjøttsamvirket i høst. Han viste til Trygve Brandruds egne tall om at de siste overproduksjonskiloene koster svineprodusentene 90 kroner kiloen. Ringene kunne tatt en vesentlig del av overproduksjonstoppen på frivillig grunnlag mot en kompensasjon på en håndfull kroner per kilo. Kvam mente at dette ville ha vært en god investering for alle parter.

Trygve Brandrud var glad for det konstruktive innspillet fra purkeringene, men sa at det var grunner til at Norsk Kjøtt kanskje virket lunkne. Hvordan skulle en slik ordning i tilfelle finansieres? Det vil trolig by på problemer å få Omsetningsrådet med på en ordning for mindre produsentgrupper innenfor kjøttsamvirket.