Publisert: 25.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

PRRS i Sverige


PRRS i Sverige

 

Svenskene har forhåpentligvis fått kontroll over PRRS-utbruddet. Siste positive besetning ble påvist 17. juli. I alt åtte besetninger i Skåne har blitt påvist positive, og alle besetningene er slaktet ned. Det er tatt prøver av cirka 600 besetninger av de i alt 2000 svinebesetningene i Sverige. Svenske myndigheter vil sammen med Svenska Djurhälsovården fortsette å ta prøver fra svinebesetninger ut året. I alt skal det undersøkes omkring 20 000 dyr.

Hvordan smitten kom til landet er fortsatt ukjent. Den kan ha kommet inn med en dyretransportbil som kjører purker fra Sverige til Tyskland for slakting. Mange svenske og danske besetninger slakter purkene sine på tyske slakterier fordi de betaler bedre.

Ingen avlsbesetninger var blant de positive besetningene. Norsvin og ScanPig stanset import av sæd fra Sverige da dette ble kjent. Norsvin ser det nå slik at svenskene har kontroll over situasjonen, og at Sverige er fri for PRRS. Norsvin starter derfor opp med import av sæd fra Sverige igjen.