Publisert: 02.06.2020 Oppdatert: 02.06.2020

Stikkord:

Norsvin i koronaens tid:

Produserer som normalt

Driftsmessig har ikke koronaviruset skapt problemer for Norsvins produksjon. Distribusjonen av sæd har også gått som normalt med noen få unntak. Men flere av forsendelsene ut av landet går nå med fraktfly i stedet for passasjerfly.


– Vi har vært heldige og kunnet holde produksjonen i gang som normalt på seminstasjonen Alfa. Vi har hatt bare friske ansatte. De har vært flinke til å følge myndighetenes smittevernråd for å unngå å bli smittet, så drifta har ­kunnet gå som normalt. Vi har også beredskap i form av vikarer til de ulike arbeidsfunksjonene hvis noen skulle bli sjuke. Men enkelte rutiner er lagt om. De ansatte spiser for eksempel ikke sammen lenger, sier Elisabeth Nissen Nordbye. Hun er semin- og eksportsjef i Norsvin.

 

– Produksjonen av sæddoser har gått veldig bra i denne koronaperioden.
Distribusjonen har også gått greit innenlands, men vi har hatt noen utfordringer ut av landet, sier Elisabeth Nordbye.

 

Grei distribusjon
Distribusjonen av sæddoser innad i Norge har heller ikke vært mer problematisk enn vanlig. Passasjergrunnlaget for Nordfjordekspressen over Skjåk har sviktet, så den ble innstilt i begynnelsen av april. Her har noen produsenter i Gudbrandsdalen og på nord-Vestlandet blitt rammet, men det er forholdsvis få. Norsvin har cirka 700 seminkunder i Norge.

– Depotene i Trøndelag og Stavanger har fungert som før, og det samme gjelder budbilene. Post og fly til Nord-Norge har heller ikke gitt oss problemer ut over det normale. Det har vært atskillig færre flyavganger, men posten og jet-pakkene kommer likevel fram, sier Nordbye.

Nordisk kriseberedskap
– Hva skjer hvis drifta av seminstasjonen Alfa av en eller annen grunn skulle stoppe helt opp, for eksempel ved brann?

– Vi har en nordisk samarbeidsavtale mellom Norge, Sverige og Finland om hjelp i tilfelle et av landene skulle få full produksjonsstans. Vi fikk en øvelse i bruk av den sommeren 2018 da ­Finland trengte hjelp med ett produkt. Da sendte vi durocsæd fra Norge til Finland to ganger i uka. Hvis det skulle oppstå strømstans i kortere eller lengre perioder på Alfa, og det gjør det, har vi aggregatløsninger som trer i kraft. Også brann- og dyrehelsemessig føler jeg at vi har god beredskap, sier ­Elisabeth Nordbye.

Utfordringer utaskjærs
Når det gjelder distribusjon av sæd­doser til andre land har det imidlertid vært nødvendig å tenke nytt. Mange av forsendelsene har gått med passasjerfly, og siden passasjerflytrafikken er dramatisk redusert, så har det skapt utfordringer. Til de nordiske landene har Norsvin klart å levere på bestilling med kun små forsinkelse noen ganger. Det har imidlertid blitt full stopp i forsendelsene til USA. Med fem dagers holdbarhet på dosene kommer de for sent fram slik transportsituasjonen har blitt. Men det jobbes for å få opp igjen distribusjonen til USA, for eksempel ved hyppigere forsendelser. Det har også vært problemer med forsendelsene til andre europeiske land utenfor Norden. 

Fraktfly
– Nå sjekker vi muligheten for å bruke fraktfly (DHL) i stedet for passasjerfly til resten av Europa. Blant annet har vi gjort det til Estland og Litauen. Noen destinasjoner får dosene en dag senere, og dermed en dag mindre til bruk. Vi starter også etter planen opp igjen forsendelsene (FedEx) til Canada. Vi har altså måttet gå over fra å bruke passasjerfly til cargofly. Det blir litt lenger framføringstid, men ferskvareproduktene kommer fram, sier Nordbye. 

I fjor hadde semineksporten fra ­Norsvin et omfang på cirka 20 000 doser i året. Til sammenlikning distribueres det om lag 350 000 doser i Norge. Målet er å øke eksporten framover, og det jobbes med å finne nye og alternative distribusjonskanaler.