Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Prisutviklingen for gris

Det forventes ikke at avtalt prisutvikling for svinekjøtt kan tas ut.

 


Prisutviklingen for gris

Det forventes ikke at avtalt prisutvikling for svinekjøtt kan tas ut.

 

Målprisen på svinekjøtt ble som kjent satt opp med kr 0,65 ved starten av inneværende avtaleår. Samtidig ble det fastsatt at den skulle øke med ytterligere kr 0,85 fra 1. januar 2009. Siden ble det avtalt i justeringsforhandlingene at målprisen skulle øke med ytterligere 0,24 øre per kilo fra 1. januar 2009.

 

Til sammen betyr dette at rommet for økt prisuttak på svinekjøtt er kr. 1,19 høyere i inneværende avtaleår sammenlignet med avtaleåret 2007 – 2008. Målprisen for andre halvår i inneværende avtale ligger for øvrig kr 1,74 over målprisen i 2007– 08. Men markedsregulator har som kjent signalisert at de ikke regner med å greie å ta ut hele prisøkningen som har kommet i inneværende avtaleår.

 

Prisuttaket har ligget mer eller mindre på nivå med styringsprisen fram til slutten av oktober (uke 44), da prisuttaket lå rundt 50 øre over styringspris noen uker før noteringsprisen ble redusert i løpet av desember. Siste notering før årsskiftet var kr 26,01 per kilo. Akkumulert uttak per første halvdel av inneværende avtaleår var kr 26,99, altså 15 øre over styringsprisen.