Publisert: 23.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Pristilskudd og politikk under press


Pristilskudd og politikk under press

 

I dette Svin leser vi at en svineprodusent i Østfold kjøper korn med prisnedskrivning av Unikorn, tilsynelatende helt lovlig. Også andre svineprodusenter i Østlandsområdet og i Trøndelag viser økende interesse for hjemmemaling av gårdens korn. Enkelte har drevet med dette i mange år, riktignok uten å motta prisnedskrivningstilskudd. Kanskje viser saken i Østfold at dette nå kan bli enklere.

Hjemmemaling av korn har aldri fått noe stort omfang i Norge, og det har jo vært politikkens hensikt. Den som ikke kan eller vil dyrke korn skal ikke bli utkonkurrert av den grunn. Her ligger hele politikkens poeng. I nabolandene våre, hvor hjemmeprodusert fôr er helt vanlig, har kornproduksjonen en helt annen struktur og et ganske annet omfang enn her hjemme. Hjemmemaling blir derfor ikke den samme trusselen mot et levende kulturlandskap på samme måte som i Norge.

Men det er nok av dem som ønsker å rive det norske landbrukspolitiske huset som har korn- og kraftfôrpolitikken som sin grunnsten. Mange tror at om vi bare får fjernet de minste, og de som bor lengst unna, så vil samfunnet og gjenværende bønder tjene stort på det. Rasering av prisnedskrivnings- og frakttilskudd ville vært noe av det mest effektive en kunne gjort i så måte. Men jeg tror ikke at de gjenværende kommer til å bli verken rikere eller lykkeligere av den grunn. Om saken i Østfold markerer starten på et nytt stormløp mot grunnvollene i landbrukspolitikken gjenstår å se, men jeg tillater meg å tvile sterkt. Grunnstener i gamle bygg har den fordelen at de har overlevd tungt press over lang tid. De er som regel lagd av godt ørkje.