Publisert: 14.04.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Prisoppgang på kornmarkedet

Prisen på soya er høy på det internasjonale markedet, mens prisen på korn og andre kraftfôrråvarer fortsatt er lav, men noe stigende.


Prisoppgang på kornmarkedet

Prisen på soya er høy på det internasjonale markedet, mens prisen på korn og andre kraftfôrråvarer fortsatt er lav, men noe stigende.

Den siste måneden har prisen på hvete gått noe opp på det internasjonale markedet. Samtidig åpnes det for import av havre av matkvalitet til Norge med redusert tollsats.

Tollsatser

Statens landbruksforvaltning (SLF) har fastsatt nye tollsatser for proteinråvarer og fett til kraftfôr, samt prisutjevningsbeløp. Fra september til oktober har prisen på soyamel falt, noe som innebærer at det blir toll på soyamel fra og med 1. november. Fallende priser på solsikkemel fører til en høyere tollsats for dette produktet, mens en høyere pris på rapsmel gir lavere toll for denne kraftfôrråvaren. Det er ingen toll for de øvrige kraftfôrproduktene (proteinråvarer og fett til kraftfôr).

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). SLF er fagmyndigheten som sikrer en enhetlig forvaltning av virkemidler i hele landet og gjennom hele verdikjeden.