Publisert: 02.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Prisnedgang over nyttår!


Prisnedgang over nyttår!

 

Så er det snart jul igjen og nok et år har gått. Året for oss svineprodusenter startet vanskelig med overproduksjon og lave priser. Heldigvis forbedret situasjonen seg betydelig utover året, produksjonen kom i balanse og markedet bedret seg, takket være effektiv markedsregulering og godt salg. Dette førte til at høsten ble atskillig lettere, økonomisk, enn hva vi hadde fryktet.

Vi er likevel fortsatt bevisste på hva prognosene for 2006 sier; de forteller at vi igjen skal få et overskudd av svinekjøtt. Dette vil føre til at vi igjen vil se svingninger i markedet og lave priser. Vi ser nå at det fryses inn mye gris om dagen, og i uke 47 ble hele 12 % av grisen frosset inn og reguleringslageret er på over 2076 tonn. Lageret er nesten på samme nivå som fjoråret. Forskjellen er imidlertid at lageret av svinekjøtt nå har økt uke for uke, mens det i fjor ble redusert hver uke fra og med september. Vi vet at vi vil få prisnedgang straks over nyttår. Selv om omsetningsavgiften blir noe redusert, vil vi likevel få en nedgang i pris totalt. Dette vil forhåpentligvis føre til økt konsum. Alt tyder på at det er grunn til fortsatt å holde produksjonen på et nøkternt nivå med tanke på å unngå utbetalingspriser på samme lave nivå som vi hadde våren 2005. Trøsten vår må være at semintallene hittil i år fremdeles ligger på minussiden i forhold til fjoråret. Det tror jeg vi skal være glade for.

Det er ikke for å ødelegge julestemningen for svineprodusentene at jeg skriver dette nå, men dette er tall som gjør oss litt usikre på fremtiden vår. Det er viktig å minne om at produksjonspotensialet blant oss svineprodusenter absolutt er til stede. Derfor er det så viktig fortsatt å være på vakt og holde bremsene på enda en stund. Det tror jeg vi på sikt vil være best tjent med. Minst like viktig er det at aktørene ikke mister trykket når det gjelder produktutvikling og markedsføring av svinekjøtt.

Da gjenstår det bare å håpe på et knakende godt ribbesalg, og ønske en gledelig jul til alle sammen.