Publisert: 28.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Prislapp 1,2 til 9 millioner

Hva finnes av svinegårder til salgs? Noen er nysgjerrige på hvilke muligheter som finnes. Svin har sjekket litt på hva som tilbys under 10 millioner i Norge, Sverige og også Danmark.


Prislapp 1,2 til 9 millioner

Hva finnes av svinegårder til salgs? Noen er nysgjerrige på hvilke muligheter som finnes. Svin har sjekket litt på hva som tilbys under 10 millioner i Norge, Sverige og også Danmark.

 

I Kil, nord for Karlstad i Värmland ligger Edet gård. Den har vært til salgs i halvannet år. Produksjonen er korn, slaktegris og litt skog. Gården har 750 daa bra arrondert kornjord (pluss 370 daa skog). I tillegg kan selges (eller leies) en gård i nærheten på 370 mål. Ytterligere 970 mål kan leies slik at totalareal blir nærmere 2100 dekar.

Det er tre grisehus med slaktegrisproduksjon på gården. Til sammen er det nesten 1600 slaktegrisplasser, hvilket gir en produksjon av 5300 slaktegris i året. To av husene er fra 90-tallet med betongvegger, betonginnredning og vannbåren gulvvarme. Det eldste grisehuset er fra 70-tallet. Det er våtfôring og egen fôrproduksjon på gården. Kornproduksjon er tilpasset hva grisene spiser. Mye er høstsådd rughvete. Det er varmlufts korntørke og lagerplass til 500 tonn korn (noe lagres gasstett).

Prisantydning er 9 mill. SEK for gården som har vært prøvd solgt i halvannet år. Et minus er den trafikkerte riksveien fra Karlstad og Sunne som går gjennom gårdstunet. Usikkerhet rundt EUs nye jordbruksreform har også gjort interessen liten. Nå begynner dette å bli klart. Resultatet ser ut til å bli at gårdsdrifta mister 100 000 SEK i arealtilskudd. Det vil si tilskuddet går ned fra 150 til drøyt 100 kroner målet. Nåværende eier er Bengt Bengstsson. Han er 65 år og tenker gi seg etter 35 år som svinebonde. De siste par årene har vært dårlige for gris i Sverige. Nå lysner det. Bengtsson har i dag høyere dekningsbidrag per slaktegris enn flertallet norske kollegaer. Han fikk 1050 SEK per gris for de siste han slaktet (85kilos). Smågrisprisen var 480, fôrprisen 350 (1,10 per kg for hjemmemalt kraftfôr) og andre variable kostnader 20 kr per solgte slaktegris. Det gir et DB på 200 SEK eller drøyt 180 NOK.

 

FRA GRIS TIL HEST

Litt lenger Sør i Värmland ved Säffle ble gården Karudstorp solgt for snart et år siden. Jordbruksarealet her er 440 mål pluss beite på 40 mål. Skogen utgjør ca. 1000 daa. Gården hadde smågrisproduksjon på 150 purker, og fødeavdeling fra slutten av 70-tallet. Løsdriftshall for gjeldpurker var derimot fra 90-tallet. Gården ble solgt grunnet sykdom. Kjøperne var nordmenn, men de satser på hest istedenfor gris. Prisantydning for gården var 4,5millioner. Den ble solgt for 4,2 mill SEK.

Meglerens kommentar var at gården hadde for stor svineproduksjon i forhold til arealet. Det trekker ofte ned prisen. EUs nye landbruksreform er heller ingen fordel for intensivt drevne gårder.

Eiendomsmeglerne i hele Värmland melder generelt om stor interesse fra nordmenn på gårdene som er til salgs.

– Her i Västre Värmland finnes stort sett bare små gårder, men nesten halvparten selges til nordmenn, sier Patrik Anderson megler i Svensk Fastighetsformädling, Årjäng. På større gårder lenger øst er også nordmenn med og byr, men det ender sjelden med kjøp.

 

NORDMENN VIL HA STORE GÅRDER

Ved Lidköping sør for Vänern finnes et av Sveriges bedre jordbruksområder hvis vi ser bort fra Skåne.

Her er svinegården Örløsa Andersgård til salgs. Jordbruksarealet er 500 mål pluss 30 dekar beite og 450mål skog. Det er smågrisproduksjon på 120 purker. Grisehus(ene) er bygd i 1985/1996. Bygningene på gården er generelt bra vedlikeholdt. Våninghus med kakkelovn er pusset opp i 2001. Det er varmlufts korntørke og lagerplass til 250 tonn korn. Det finnes også et verksted på 220 m2. Prisantydning er 7 millioner SEK. Megleren Anders Johnsson opplyser at det er litt tungt å selge «mindre» gårder med gris fortiden. Større gods til over 15 millioner derimot er lettere å selge.

– Jeg har interessenter i Norge som er interessert i slike bruk, forteller Johnsson.

– Hollendere er også interessert i litt større bruk, men da med mjølkeproduksjon, opplyser Johnsson.

 

HOLLENDERE VIL HA KU

For de som ønsker et kombinasjonsbruk med mjølk og svin kan Kronogården fem mil sør øst for Gøteborg være et bra kjøp. Gården har 80 kyr og helt nytt løsdriftsfjøs fra 2003 med robotmelking. Dette alene kostet over fem millioner. I tillegg finns 30 purker i kombinert svineproduksjon i grisehus fra 90-tallet med våtfôring. Gården har 530 mål fulldyrka, 140 mål beiter og 590 mål skog. Sykdom gjør at gården er på salg. Prisantydning er 8,5 millioner SEK.

– EUs nye landbruksreform gjør eiendomsmarkedet avventende, men interessenter fra Nederland kommer for å se på gården, forteller Anders Nylen i EgendomsMäklarna i Borås.

I Skåne finnes også et par svinebruk til salgs, men med høy pris og mindre i areal enn de som er nevnt her. Vi har også funnet et større bruk til salgs for 13 millioner, men her har selgeren trukket salget og satser videre.

 

GJØR SOM HØYSTAD

I Norge finnes også en god del gårder på salg, men vi fant egentlig ingen virkelige svinebruk når vi lette på både «gardsbruk.no», «finn.no» eller i Bondebladet. Men det finnes en mulighet hvis du er interessert i kombinasjonen sau og gris.

I Sel ved Otta i Gudbrandsdalen er gården Øvre Myhren på salg. Gården er på 189 daa dyrka pluss 1700 daa skog/utmark. Driftsbygningen er fra 70-tallet med plass til 50–60 vinterfôra sau pluss 90 slaktegrisplasser. Prisantydning er 3,4 millioner. Sau og svin er for øvrig samme driftskombinasjon som Norsvinleder Live Høystad litt lenger sør i dalen har.

Vi kan også ta med at småbruket Bø er til salgs på Karmøy. Der er driftsbygning med plass til ca. 90 slaktegris. Arealet er 35 dekar og prisantydning 1,2 millioner.

 

MANGE I DANMARK

I Danmark derimot finner vi over 20 svinegårder til salgs. De fleste koster mer enn 10 millioner. Generelt er gårdene dyrere i Danmark enn Sverige. Da er som regel jorda bedre, men antall m2 per gris er mindre. Ved Gedsted mellom Viborg og Aalborg på Jylland er Sognevejen 266 til salgs for 5 millioner danske kroner. Da får du en gård med totalareal 360 mål hvorav 270 er kornjord. Den har slaktesvinstall fra 2001 hvor du kan fôre fram over 3000 slaktegris i året.

Skal du ha et heltidsjordbruk må du legge på noen millioner. Ved Holsterbro litt lenger vest er en gård på 560 mål, hvorav 410 er kornjord, til salgs. Gården har svinestall beregnet for smågrisproduksjon på 200 purker. Prislapp er 8,1 millioner DKK. Jorda er i øyeblikket utleid for 3300 DKK/hektar.