Publisert: 12.02.2020 Oppdatert: 12.02.2020

Stikkord:

Prisene svakt opp

Prisene på kraftfor øker litt ­siden i fjor. Samtidig etter­spørres et noe sterkere slaktegrisfôr enn før.


Nr. 1 – 2020

 

Prisene på kraftfôr øker bare litt siste år. Økningen varierer fra 0 til 7 øre, avhengig av hvilket kraftffôr du kjøper. Det er FK Agri som har minst økning i prisene siste år. I snitt har prisene deres nesten ikke økt. Ser du på ulike kraftfôrslag har prisen på drektighetsfôr økt aller minst. Den går også noe ned. Hos FK Rogaland Agder er prisen på Format Drektig redusert med 8 øre.  Aller lavest pris per fôrenhet får du hvis du velger Fiskås Opti Energi eller Format Flex.

I fjorårets jordbruksavtale økte fôrkornprisen 12 øre, mens prisnedskriving har redusert dette med 8 øre.  På norske proteinråvarer har prisnedskriving økt hele 23 øre. Støtte til frakt har også økt noe, slik at i praksis bør ikke pris på kraftfor øke stort mer enn et par øre som følge av jordbruksavtalen. Og mye mer enn det har heller ikke prisen økt. Svin har i år sammenlignet kjøp av 15 tonns lass (tidligere 12 tonns lass). Det i seg selv betyr litt på pris fordi varen vi sammenlikner ikke er helt den samme.

1 kg bygg fra 1,07 til 1,11 fôrenheter
Vi har spurt de ulike aktørene hvor mange fôrenheter det er i en kilo bygg i kornpartiene de nå bruker. En gang i verden var det slik at 1 kg bygg ble definert som 1 fôrenhet, men nå er det annerledes. 1 kg bygg varierer i øyeblikket fra 1,07 til 1,11 fôrenheter. De laveste verdiene er i øyeblikket i Trøndelag, mens Østlandet har de høyeste. Det betyr at en kilo bygg på Østlandet i år egentlig er verdsatt mer enn 1 kg bygg i Trøndelag. Dette har trolig med årets avling å gjøre. Men dette er også noe av bakgrunnen for at vi ikke lenger kan sammenligne 1 fôrenhet svinefôr i Felleskjøpet direkte mot tilsvarende i Fiskå eller i Norgesfôr.

Uten en norsk standard for fôrenhet kan en råvare vurderes ulikt hos de ulike aktørene. Slik er det også. I tillegg kan det være forskjell på råvarepartier. Prisoppsettet per fôrenhet i denne reportasjen kan derfor ikke brukes som en direkte prissammenligning. Men den viser utviklingen i pris fra år til år. Det er også et poeng hvordan prisen reelt utvikler seg i forhold til hva jordbruksavtalen forutsetter. Vi sammenligner også kun priser i januar måned, mens det kan være noe ulike strategier hos firmaene for prising av kraftfôr gjennom året.

Sterkere kraftfôr øker
– Vi merker litt nedgang i kraftfôrsalg til svin siden i fjor selv om vår markedsandel er stabil. Årsaken er først og fremst lettere slaktevekter, sier ­Borghild Barstad, fagsjef svin i FK Rogaland og Agder. Format Vekst 110 er fortsatt klar storselger på slaktgrisfôr, mens det er 120 eller de noe sterkere forblandingene som øker noe.
Og nye Format Pigg er en suksess.

– Dette er et nisjefôr uten stort volum, men vi får veldig gode tilbakemeldinger. Mange bruker det i tida rundt avvenning, opplyser Barstad. Samme tilbakemelding, trend og utvikling bekrefter Margareth Fosseng, fagsjef svin FK Agri.

– Vi selger også mer Format Vekst 120. Det er som forventet når vi har en ­slaktegris som vokser raskere. Dagens slaktegris trenger et sterkere fôr, sier Fosseng.

Mer norsk kraffôr
– Vi ser også en trend mot noe sterkere slaktegrisfôr, men samtidig mer diversitet blant kundene. Flere vil ha spesialblandinger, eller en standardblanding men litt mer skreddersydd, forteller Halvor Nordli, fôroptimerer i Norgesfôr Strand Unikorn. Det er også en trend mot mer fornorskning av fôrblandingene.

– På gris har det alltid vært norske råvarer, men på de andre dyreslaga synes dette å være en trend, opplyser Nordli. Av nye forslag til gris tilbyr ­Norgesfôr Ideal ung, et overgangsfôr fra smågris til slaktegrisfôring. De har også Ideal bedekning, et spesialfôr til bruk i dagene før bedekning. Det siste blir lagd hos Norgesfôr Dalebakken og har blitt godt mottatt. Norgesfôr ­kommer trolig med flere fôrnyheter i løpet av vinteren.

Mer diversitet
Også i Fiskå Mølle er det mer diversitet blant kundene.

– Noen vil alltid ha det rimeligste fôret, mens andre vil ha mer spesialfôr. Et eksempel på dette er fôr som forebygger avvenningsdiaré eller halebiting. Det er mer etterspurt, forteller Tommy Nordbø, markedsjef i Fiskå Mølle. Fiskå har hatt en bra utvikling siste år.

– Vi har økt vår markedsposisjon, ­spesielt nord for Dovre, sier Nordbø. Nye kraftfôrslag i Fiskå er Opti Norm Energi, et rimelig slaktegrisfôr pluss Vital Tryg smågrisfôr. Det siste er et valg for å unngå avvenningsdiaré.

Trøndelag
I Trøndelag har vi hatt kraftfôrpriser fra Norgesfôr Dalebakken i vår oppsett, men selskapet har nå gått i et samarbeid med Norgesfôr Hundseth (eid av Norgesfôr Strand Unikorn). Alt kraftfôr selges gjennom Hundseth. Hundseth i Namdalseid har investert og modernisert anlegget for produksjon av drøvtyggerfôr. Det meste av drøvtygge­fôret produseres her, og svinefôr hos Dalebaken. Hundseth Mølle leverer kraftfôr i store deler av Trøndelag pluss Helgeland.

– Vi merker også mer etterspørsel etter sterkere slaktegrisfôr. Den nye grisen har blitt en supergris som ikke kan få B-vare. Ideal 50 er storselgeren, men Ideal 30 vil nok vokse, tror Ove Holde, rådgiver og selger i Norgesfôr Hundseth

Ellers er råvaresituasjon relativt stabil i øyeblikket. Det er generelt klart mer norske forråvarer i kraftfôret enn for et år siden. Nesten all bygg, hvete og havre er norskprodusert selv i Rogaland. Soyaprisen har også vært lav internasjonalt, men er litt opp siden i sommer. Samtidig er kronekursen nå lav, noe som gjør import dyrere. Enkelte aktører har trolig priset inn dette i kraftfôret allerede, mens andre har mer is i magen.

 

Kraftfôrpriser januar 2020

Nettopriser mest solgte kraftfôrslag i Kr/FEs etter rabatter, priser per 16. januar

 

jan.20

jan.19

jan.18

jan.17

jan.16

jan.15

Prisendring siste år i kr

 

 

Pris per FEn

Felleskjøpet Agri

levert Stange

Format Purke 108 FEs/kg

3,52

3,49

3,44

3,37

3,35

3,31

0,03

Format Laktasjon 1,08FEs/kg

3,60

3,60

3,54

3,47

3,48

3,43

0,00

Format Drektig 1,02FEs/kg

3,40

3,41

3,35

3,28

3,27

3,24

-0,01

Format Vekst 120 1,10 FEs/kg

3,41

3,45

3,48

3,42

3,44

3,40

-0,04

Format Vekst 110 1,08 FEs/kg

3,38

3,40

3,42

3,37

3,37

3,34

-0,02

Format Vekst 105 1,06 FEs/kg

3,41

3,39

3,42

3,34

3,34

3,32

0,02

Format flex 110 1,17 FEs

3,29

3,29

3,28

0,00

Felleskjøpet Rogal. Agder

levert Klepp

Format Purke 1,10 FEs/kg

3,39

3,36

3,39

3,37

3,38

3,29

0,03

Format Laktasjon 1,08FEs/kg

3,53

3,48

3,63

3,49

3,61

3,49

0,05

Format Drektig 1,04 FEs/kg

3,31

3,39

3,48

3,28

3,45

3,35

-0,08

Format vekst 120 1,08 FEs/kg

3,47

3,41

3,51

3,49

3,48

3,37

0,06

Format vekst 110 1,08 FEs/kg

3,42

3,41

3,47

3,38

3,38

3,26

0,01

Format vekst 105 1,07 FEs

3,35

3,33

3,44

3,34

3,36

3,25

0,02

Format 110 flex 1,16 FEs

3,24

3,20

3,32

Fiskå Mølle

levert Klepp

Opti Lacta 1,10 FEs/kg

3,52

3,48

3,56

3,47

3,53

3,40

0,04

Fiskå Avlsfôr 1,07 FEs/kg

3,38

3,33

3,45

3,37

3,36

3,25

0,05

Opti Norm 1,09 FEs

3,43

3,38

3,48

3,40

3,44

3,31

0,05

Opti Appetitt 1,07 FEs

3,40

3,38

3,37

3,38

3,39

3,25

0,02

Opti Energi våt 1,18 FEs

3,21

Norgesfôr Strand Unikorn

levert Stange

Ideal DiefôrExt1,12 FEs/kg

3,66

3,60

3,63

3,54

3,43

3,29

0,06

Ideal S Die 1,07 FEs/

3,62

3,57

3,53

3,48

3,33

3,31

0,05

Ideal S drektig 1,00 FEs/kg

3,48

3,44

3,45

3,44

3,33

3,29

0,04

Ideal 50 1,05 FEs/kg

3,56

3,49

3,50

3,49

3,50

3,45

0,07

Ideal 70 1,00 FEs/kg

3,53

3,47

3,44

3,42

3,39

3,30

0,06

Norgesfôr Hundseth

levert Inderøya fra 2020, tidl Bjugn

Ideal Diefôr 1,09 FEs/kg

3,58

3,46

3,39

3,25

3,30

3,25

Ideal drektig 1,00 FEs/kg

3,45

Ideal 50 1,05 FEs/kg

3,51

3,50

3,58

3,35

3,40

3,39

Ideal 70 1,00 FEs/kg

3,56

Prisene er nettopriser inkl frakt og gjelder 15 tonns lass, (tidligere 12 tonn) med tidligbestilling, kontantrabatt og fratrukket kvantumsbonus 300 tonn.

Hos Norgesfor Hundseth er brukt prisen på 5 dager tidligbestilling, de andre har 2 eller 3 dager

Det er trukket fra utbetalt årsbonus i Fellekjøpene.(fjorårets sats eller snitt siste tre år). Det er brukt 0,8 % ­årsbonus i FK Agri og 1,75 % i FK RA