Publisert: 28.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Prisen på slakt ned med nærmere 2 kroner

I forrige nummer av Svin regnet vi med at den sesongmessige prisnedgangen på slakt før jul sammen med økt omsetningsavgift ved nyttår vil gi en total nedgang på ca. kr 1,50. Det ser imidlertid ut til at nedgangen vil bli nærmere 2 kroner.


Prisen på slakt ned med nærmere 2 kroner

I forrige nummer av Svin regnet vi med at den sesongmessige prisnedgangen på slakt før jul sammen med økt omsetningsavgift ved nyttår vil gi en total nedgang på ca. kr 1,50. Det ser imidlertid ut til at nedgangen vil bli nærmere 2 kroner.

 

På grunn av markedssituasjonen har Norsk Kjøtt foreslått for Omsetningsrådet at omsetningsavgifta skal økes med 90 øre til kr 2,40 ved nyttår. Det vil i tillegg bli en sesongmessig nedgang i prisen på slakt på ca. 1 krone før jul. Dette gir en total nedgang på kr 1,90. I tillegg kan det bli økte slaktekostnader, men dette har vi ikke tatt inn i vår prognose. I vår kalkyle har vi regnet med kr 420,- i smågrispris også etter jul. Gilde Vest har satt ned smågrisprisen med 20 kr fra 20. oktober (til 400 kr), mens prisen ellers i kjøttsamvirket fortsatt er kr 420,-. Vi har gjort en endring ellers i kalkylen ved at vi har lagt inn Noroctillegg på smågris 1/1 2005. Noroctillegget er inkludert i prisstatistikkene på slakt vi får fra Norsk Kjøtt (og i prisen på slakt som oppgis i tabellen), og det er derfor riktig å ta det med også på smågris. Det utgjør imidlertid bare 7 kroner per smågris, da vi regner med en Norocandel på ca. 70 %, og vi forsøker å benytte gjennomsnittspriser i våre kalkyler. Med de ulike tilleggene og omsetningskostnadene på smågris kommer vi i våre beregninger til en smågrispris på 552 kr til selger av smågris og 543 kr til kjøper, når noteringsprisen er 420 kr.

I vår prognose blir de beregna dekningsbidragene etter jul ca. 100 kr per slaktegris, ca. 6600 kr per årspurke i kombinert og ca. 3800 kr i smågrisproduksjon. Dette er omlag halvparten av det vi beregna for januar/februar 2004.

 

For tabell, se Svin nr. 9 2004