Publisert: 11.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Prisen på E-vitamin og fosfor til himmels

Råvareprisene stiger, men på enkelte vitaminer og mineraler har prisene gått rett til himmels. Det kan gi endra fôrnormer. Kjøttbeinmel kan igjen få aktualitet i svinefôr.


– Prisen på E-vitamin og fosfor til himmels

Råvareprisene stiger, men på enkelte vitaminer og mineraler har prisene gått rett til himmels. Det kan gi endra fôrnormer. Kjøttbeinmel kan igjen få aktualitet i svinefôr.

 

– Dette er en helt spesiell situasjon. Vi har aldri opplevd noe lignende. Prisen på E-vitamin har gått opp 500 prosent siden i fjor. Det er knapphet i markedet og vanskelig å få bekreftelse på de bestillingene vi foretar, forteller Dag Henning Edvardsen i Norsk Mineralnæring. Han holdt et innlegg om dette temaet på Norsvins fôringsseminar i Hamar i slutten av mai.

– Hovedårsaken er forbruksveksten i Kina/India. Når kineserne spiser mer kjøtt blir det plutselig et voldsomt press på begrensa råvarer. Det er knapt med fosforkilder i verden. Det er også få leverandører av E-vitamin, sier Edvardsen.

– Prisøkningene forsterkes trolig av spekulanter som har kastet sine øyne på råvaremarkedet, tror Leif Kåre Gjerde i Fiskå Mølle. Fiskå er i gang med å forhandle gjødselpriser i Yara og forventer stor prisøkning. Verden skriker etter gjødsel. Prisen både på nitrogen, fosfor og kalium øker. Aller størst er økningen på fosfor. Her er reservene begrensa, og plutselig veldig verdifulle. Det er Kina og Marokko som sitter på de største forekomstene.

 

Nye fôrnormer og fytase

Felleskjøpet har fått midlertidig tillatelse av Nortura til å redusere normen for innhold av E -vitamin i fôret. Innholdet av E-vitamin i noen fôrslag er for tiden mer enn halvert.

– Det er ikke noe dramatikk i en redusert norm. Grisen får det den trenger. Normen er satt høyt fordi dette også påvirker

kjøttkvalitet og fargen på kjøttet, sier Hallgeir Sterten Felleskjøpet Fôrutvikling. Situasjonen i råvaremarkedet og den voldsomme prisøkningen gjør at en faktisk bør vurdere fôrnormene på nytt. I Danmark har en allerede redusert tilsetningen av E-vitamin, og i Sverige diskuteres dette.

Tilsetningen av uorganisk fosfor kan delvis erstattes med fytase i stedet. Fytase er et enzym som løser opp og frigjør organisk bundet fosfor i kornråvarer. I Danmark er fosfornormene nylig justert ned for drektige purker, men opp for gris i vekst. Samtidig erstattes en del av fosforet ved at de tilsetter opp til det dobbelte av fytase i foret. Det blir en rimeligere løsning med de prisforutsetningene som nå gjelder.

– Også vi bør vurdere fosfornormene, og om vi skal erstatte mer av fosforet med fytase, sier Edvardsen i Norsk Mineralnæring.

 

Inn med kjøttbeinmel og GMO?

– Kan kjøttbeinmel igjen bli en fosforkilde? spør optimeringsjef i FK Agri, Karin Røhne.

– Det er bonden som til slutt må betale for forbudet mot bruk av kjøttbeinmel. Det er også bonden som må betale forbudet mot GMO-soya. Hvor mye er vi så villige til å betale? Jeg tror vi får en diskusjon rundt dette framover. Når det gjelder kjøttbeinmel tror jeg løsningen blir at svinefôr tilsettes slikt mel fra fjørfe, mens fjørfe får kjøttbeinmel fra gris. Det er allerede lagt til rette for slike løsninger framover, opplyser Røhne. Felleskjøpet har også en periode nå brukt noe mer fiskemel enn normen. Årsaken er dels leveringssituasjon for GMO-soya. Fiskemel har vi nok av i Norge, og normen også her kan bli gjenstand for en ny diskusjon.

– Med fortsatt høye priser på soya og mais på verdensmarkedet kan diskusjonen om GMO-fri vare komme raskere enn vi tror, sier Leif Kåre Gjerde. Han tror at premien vi betaler for GMO-frihet (ca 10 %) vil øke framover.

 

Kraftfôrprisen øker

Prisen på kraftfôr går kraftig opp som følge av årets jordbrukstale. Men i tillegg presser knappe importråvarer opp prisen. I vår har for eks. fôrhveteprisen internasjonalt vært høyere enn prisen på norsk mathvete. Men nå er prisen på vei ned samtidig som norsk pris vil øke. I USA brukes i år over en fjerdedel av maisåkeren til biodiesel. Det alene presser opp prisene, men det pågår en diskusjon om denne prioriteringen er riktig. Det forventes dessuten bedre kornavlinger i «viktige kornland» i år enn i fjor.– Men kraftfôrprisen kommer uansett til å øke mer enn jordbruksavtalen forutsetter, sier Gjerde. Prisøkningen på Evitamin alene betyr flere øre på kraftfôrprisen.