Publisert: 16.04.2021 Oppdatert: 16.04.2021

Stikkord:

Presisjon også i grisehuset

GPS-styrt såing og gjødsling. Bruk av droner for å kartlegge avlingspotensialet i åkeren. Nitrogensensorer som fanger opp behovet for gjødsel på ulike områder av skiftet. Og om noen år går både traktorer og biler for egen maskin. Utviklingen går fort både teknisk og agronomisk ute i det fri. 


Men det gjør den sannelig også inne i moderne grisehus. Det blir stadig viktigere å jakte på marginene for å optimalisere de produksjonsfaglige og dyrevernvennlige løsningene. Presisjonshusdyrbruket er forutsetningen for å drive en ­moderne, husdyrvennlig og ikke minst økonomisk bærekraftig produksjon. 

For grisens del startet mye av dataregistreringen med purkekontrollen. Tidlig på 90-tallet kom så Ingris, og i dag er registrering og behandling av data for tilvekst, fôring og annen produksjonsfaglig informasjon bunnplanken for moderne svinehold. Uten en dokumentert virkelighetsbeskrivelse er det ikke mulig å se hvordan utviklingen i besetningen er. 

 

 

«Det blir stadig ­viktigere å jakte ­marginer for å ­optimalisere produksjons­faglige og dyrevern­vennlige løsninger»

- Tore Mælumsæter, ansvarlig redaktør

 

Mange er flinke til å gjøre dette. De ser at innsatsen betaler seg i form av bedre resultater, bedre dyrevelferd og kanskje også bedre økonomi. Men mange har også mye å gå på. Ofte kan en se at folk som kommer nye inn i svinen­æringa, kanskje med bakgrunn fra andre yrker eller profesjoner, tar disse utfordringene som en selvfølge. Det blir like naturlig som å skjære seg en brødskive og drikke en kopp kaffe om morgenen. De vil følge dyra tett i pulje etter pulje. 

I dette Svin retter vi søkelyset mot maskiner og hjelpemidler som svineprodusenten har til rådighet. For en slaktegrisprodusent kan det for eksempel dreie seg om å automatisere jobben som mange sikkert kvier seg for å gjøre fysisk, nemlig veiing av gris. Den kan enkelt automatiseres, og samtidig gi viktig informasjon om fôr- og vannforbruk i samme slengen. I sann tid. 

Etter hvert får vi også mer og mer informasjon om utviklingen på individnivå, for eksempel overføring av fôrdata fra hver purke direkte i Ingris. Eller at du ser hva som skjer med den enkelte purka første dag i grisinga. Fôrfakturaer koples sammen med fôringsanlegg. Det er allerede slik i dag at data fra svineproduk­sjonen flyter på kryss og tvers gjennom ulike systemer. Utfordringen er å kople dem sammen på måter som gjør at små justeringer og endringer også kan ­automatiseres.

Alt til beste for tobente og firbente.