Publisert: 02.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Praktisk bruk av grovfôr til purker

Vi må sørge for å gi purkene grovfôr av god kvalitet og som er smakelig for purkene. Det er viktig å finne en måte å handtere og gi grovfôr på som gir minst mulig arbeid.


Praktisk bruk av grovfôr til purker

Vi må sørge for å gi purkene grovfôr av god kvalitet og som er smakelig for purkene. Det er viktig å finne en måte å handtere og gi grovfôr på som gir minst mulig arbeid.

Type grovfôr

Høy Høy bør ikke være for grovt. Purkene liker best tidlig slått høy. Høy er enklest å lagre, en er ikke avhengig av at mengden må brukes opp før et bestemt tidspunkt.

Silo Gras med litt fortørking, lagt i rundball eller silo er smakelig fôr for purkene. Blir surfôret for bløtt vil det gi mer problem med renhold i bingen. Utfordringa vil være tilgangen til surfôr, og om en klarer å bruke opp fôret før det oppstår kvalitetsproblemer. Små rundballer kan være løsningen, og drives det med storfe på gården vil silo være grei løsning. I store besetninger går det også bra med stor rundball, men disse bør brukes opp innen fem-seks dager.

 

Kvalitet grovfôr

Det er viktig at høy/ silo/ rundball er av god kvalitet, med god smakelighet som gir et godt fôropptak. En må være spesielt nøye med å unngå muggsopp og eventuelle mykotoksiner i grovfôr til purker. Øk gjerne stubbhøyde til 10 cm for å unngå å få med minst mulig jordpartikler. Hvordan gi fôret Aktuelle tildelingsmåter: – I troa – På golvet i bingen – I fôrhekk I en del binger vil det være praktisk å gi grovfôret i troa eller på golvet i bingen. Skal grovfôret gis på golvet i bingen må det være i den tørreste delen av bingen. Fôrhekk bør stå over tro eller være bygd med tro. Det fôret som dras ut vil da stort sett havne i troa, og det blir mindre spill av grovfôret. Ved å unngå fôrspill blir renholdet av bingen enklere. Det ser ut som fôrhekker med 7,0-8,0 cm åpning mellom spilene fungerer bra.

Mengde grovfôr

Fôrmengden bestemmes delvis av fôropptaket hos purkene. Det bør ikke bli liggende mye igjen, da blir det trampa ned og krever mye renhold av bingen. Tilvenning til grovfôret er viktig, særlig for høy. Et mål på riktig mengde vil være at de får så mye at de stort sett spiser det opp. I et forsøk med 16 hybridpurker ble det registrert et opptak i gjennomsnitt på 0,54 kg tørrstoff per dag (Bøe og Jenssen, Husdyrforsøksmøtet 2000). Fôrtype, kvalitet og tilvenning til fôret kan påvirke opptatt mengde mye. Bruk av grovfôr vil medføre noe manuelt arbeid, men god tilrettelegging letter arbeidet.