Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Positiv avlsutvikling for de viktigste egenskapene

Svinenæringa har i mange år jobba systematisk for å forbedre resultater i alle ledd i produksjonen, alt fra effektiviteten i den enkelte besetning til smaksopplevelsen til forbrukeren.


Positiv avlsutvikling for de viktigste egenskapene

Svinenæringa har i mange år jobba systematisk for å forbedre resultater i alle ledd i produksjonen, alt fra effektiviteten i den enkelte besetning til smaksopplevelsen til forbrukeren.

 

Den resultatutviklinga vi kan se her er enorm, og det er tvilsomt om det er noen andre næringsområder i landbruket som kan matche dette. Forbedringa skyldes avl, fôring, miljø og kompetanse hos produsenten.

 

SMÅGRISPRODUKSJON

Antall levendefødte griser har økt formidabelt de siste åra. Resultater fra første, andre og tredje kull i avlsbesetningene samt resultater fra InGris er vist i figur 1. Det vi også ser er at spedgrisdødeligheten holder seg stabil på ca. 15 %. Det betyr at den økningen vi ser på omtrent 1,5 grisunge per kull har gitt en økning i antall avvente på rundt 1,3. Avlsbesetningene avvenner i dag flere grisunger på førstekullspurkene enn det førstekullspurkene hadde som levende fødte for ti år siden. I disse dager er det 1,25 år siden vi innførte vekt ved tre ukers alder som morsegenskap i avlsmålet. Det vil si at vi nå har selektert for egenskapen i omtrent en generasjon. Vi forventer derfor at vi nå skal begynne å se resultater av dette i månedene framover.

 

SLAKTEGRISPRODUKSJON

Tilveksten er av de første egenskapene vi blir målt på når norsk genetikk skal konkurrere i det internasjonale markedet. Sjøl om vi historisk har hatt en god utvikling og nivået er bra, har framgangen flatet litt ut de siste årene. Dette vil være en av de egenskapene vi må forsøke å øke trykket på i årene framover, slik at vi opprettholder forspranget vi historisk har hatt.

Fôrforbruk er den neste egenskapen våre internasjonale kunder måler oss på. Det er også den største kostnadsfaktoren i norsk svineproduksjon. Tendensen er mye den samme som for tilvekst, og fôrforbruket vil være et annet satsingsområde framover.

I Norsvins halvsøskentest foretas det en dissekjon av slaktene, og kjøttprosent beregnes ut fra dette. Det har vært en utvikling på fire til fem prosentpoeng de siste ti år. Utprøvinger av den norske genetikken i utlandet har vist at vi konkurrerer meget godt på denne egenskapen.

 

KJØTTKVALITET

Drypptap er en stor kostnad for kjøttindustrien. Det gir også en redusert spisekvalitet for forbrukeren, og er således en svært viktig egenskap. Kjøttets pH viser sterk sammenheng med drypptap. Jo lavere pH, jo større er drypptapet. Ekstremt høy pH er heller ikke gunstig da man kan få såkalt DFD-kjøtt, noe som oppleves som svært tørt. For lav pH i kjøttet regnes som et større problem i de fleste land i dag.