Publisert: 20.05.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Politiker-nei til mange grisunger

Danske politikere oppfordrer nå regjeringen til å gripe inn mot svineprodusenter som presser kullstørrelsen så mye opp at en fjerdedel av grisungene dør før de blir fire uker. Forbud mot ammepurker diskuteres.

 


Politiker-nei til mange grisunger

Danske politikere oppfordrer nå regjeringen til å gripe inn mot svineprodusenter som presser kullstørrelsen så mye opp at en fjerdedel av grisungene dør før de blir fire uker. Forbud mot ammepurker diskuteres.

 

Store spedgristap er satt på den politiske dagsorden i vårt store svineproduserende naboland Danmark. Det var en reportasje i Dansk radios nyhetssending som startet ildebrannen. Her ble det meldt at danske svineprodusenter har purker som føder flere andre grisunger enn noe annet land i verden. Svært mange av dem overlever ikke de første fire ukene. Flere politikere krever nå derfor at justis- og matvareministeren griper inn. Med kull på opptil 24 pattegriser er mange av dem så små at de må avlives. I kull som er større enn antallet patter på purka, flyttes de som kjent over til ammepurker for å greie seg. Flere danske dyrevernaktivister vil nå forby bruken av ammepurker, og de mener at dette er en uetisk måte produsere griser på. Vitencenter for svineproduktion svarer på kritikken med å si at det viktigste er å få levedyktige griser. De svarer at det handler om å utvikle purker som har så gode morsegenskaper at de greier å ta vare på grisungene sine. Vitencenter for svineproduktion mener at det ikke er noen motsetning mellom effektivt avlsarbeid og dyrevelferd og danske grisehus. Antallet sterke og sunne smågriser som avvennes fra moren stiger, samtidig som kurven for dødelighet synker, påpeker Vitencenteret.