Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

PMWS i Sverige


PMWS i Sverige

 

Til tross for at det jobbes meget seriøst og godt med kontroll og bekjempelse av PMWS i Sverige, dukker lidelsen opp i stadig nye besetninger. Siden november 2003 var diagnosen PMWS stilt i 58 besetninger, av disse hadde 18 besetninger fått diagnosen i 2006. I tillegg er det et lignende antall besetninger som har hatt enkeltgriser med karakteristiske obduksjonsfunn, men hvor besetningsdiagnosen PMWS ikke er stilt. Flere besetninger er under utredning. Dette kom fram under Svenska Djurhälsovårdens møteom PMWSsituasjonen i Sverige, Norge og Finland i Halmstad i slutten av mars.

Til nå har svenskene kjørt en meget streng linje i forhold til avlsbesetninger som har fått diagnosen PMWS, men etter hvert som flere avlsbesetninger blir rammet skaper dette store problemer for livdyromsetningen. Det er derfor usikkert om det er mulig å opprettholde denne linjen.

Lidelsen har smittsom karakter. Livdyromsetningen i Sverige er ikke så regulert som i Norge, og bruksbesetninger kjøper ofte dyr fra mange forskjellige formeringebesetninger. Finland har ikke diagnostisert noen tilfeller av PMWS.