Publisert: 07.09.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Planla grisehus – bygde vindmølle

Magnus Karlsson (52) på Håberg Gård øst for Trollhättan i Sverige tenkte å bygge grisehus på gården midt på 90-tallet. Men han la vekk planene og satset på vindmølle i stedet.


Planla grisehus – bygde vindmølle

Magnus Karlsson (52) på Håberg Gård øst for Trollhättan i Sverige tenkte å bygge grisehus på gården midt på 90-tallet. Men han la vekk planene og satset på vindmølle i stedet.

 

 

Den første vindmøllen var 50 meter høy. Den kostet cirka tre millioner og yter 600 kW. Senere har Karlsson bygd ytterligere tre vindmøller på gården som har over 10 000 dekar jord og skog. Den siste vindmøllen er 100 meter høy, kostet over 10 ganger prisen av den første, men yter tre og en halv gang så mye. Karlsson er også deleier i et par andre vindmøller og har i dag inntekter fra møllene på 18 mill SEK pr år. Ei vindmølle i Sverige kan i dag for øvrig belånes 75 prosent til lav rente. Tidligere kunne en låne enda mer. Strømprisen i Sverige gir dessuten en form for sikkerhet som en svensk svineprodusent ikke har. Forholdet er slikt sett det motsatte av her hjemme. 

Prisen en oppnår for strøm er todelt, en sertifikatdel (grønn energi) som også Norge skal inn på. Denne er på ca. 20 øre. I tillegg få en markedspris. Karlsson bandt prisen nyttårssaften i fjor da prisen var høy (55 øre NOK.)  Nå har prisen falt, men Karlsson er sikret en pris på 55+20 øre ut året. Det er OK i forhold til investeringer.