Publisert: 28.06.2019 Oppdatert: 07.08.2019

Stikkord:

Pig Brother er på lufta

Avlsutviklingen stopper aldri opp. Siste skrik fra Norsvin er å ta i bruk moderne 3D-teknologi i rånetestingen. Målet er å gjøre avlsverdiene enda mer relevante for markedet.


Bildet: – Vi går et spennende år i møte når det gjelder å videreutvikle avlsverdiene i svineavlen, sier Norsvinmedarbeiderne Rune Sagevik (t.v.) og Øyvind Nordbø.

 

Det er Norsvins forskningsassistent Rune Sagevik og avlsforsker Øyvind Nordbø som har lagd sin egen variant av Big Brother. Og da ga navnet seg sjøl. I taket i en av bingene på rånetestingsstasjonen Norsvin Delta i Hamar har de skrudd opp et 3D-kamera med to linser som skal overvåke ungrånenes aktivitet dag og natt.

Ser alt
På den måten kan de registrere liggetid, etetid, aktivitet, aggresjon, hale­biting og andre sider ved atferden. Dermed håper avlsforskerne å få ytterligere informasjon som kan være viktig for å vurdere dyra som potensielle ­eliteråner. På Norsvin Delta testes om lag 3000 ungråner hvert eneste år, omtrent likt fordelt mellom rasene landsvin og duroc.

– Dette kan bli et viktig supplement til de produksjonsdataene vi har fra før om fôrforbruk, tilvekst og liknende hos ungrånene. Vi ønsker å vite mer om hvordan dyra har det i bingen og hvordan de oppfører seg. Den første utfordringen er å knytte atferds-informasjonen til enkeltindividet. Dyra har en ID-brikke som leses når de er i fôringsstasjonen. Ved å knytte tidspunkt og ID-avlesning fra fôrstasjonen med ­videoen fra 3D-kameraene ønsker vi automatisk å kunne spore enkeltdyr i bingen både framover og bakover i tid, sier Øyvind Nordbø.

Bilder i tall
Prosjektsøknaden for å komme i gang med overvåkningen ble sendt for halv­annet år siden, og dette er et stort ­fellesprosjekt som også Geno og Tyr er involvert i. 3D-kameraet, som er utviklet av Intel, sender ut IR-lys med et predefinert mønster. Dette lyset blir deformert og reflektert fra objektene som blir truffet. Kameraets sensor fanger opp det reflekterte signalet og omformer dette til bilder eller video (15 bilder i sekundet). Bildene er en stor matrise med tall der hver pixel angir avstand mellom kameraet og objektet som ble truffet, og det gjør det mulig å automatisere datainformasjonen videre. Grunnen til at man bruker 3D-kameraet og ikke vanlige kamera er at 3D-kamera i stor grad er uavhengig av lysforhold.

Det første døgnopptaket ble startet 13. mai. Norsvinforskerne skal samarbeide NTNU-miljøet på Gjøvik hvor det er folk som tidligere har jobbet med å spore folk i forbindelse med bruk av 3D-teknologi blant annet for å overvåke trafikknutepunkter.

PIG BROTHER: Lite aner disse ungrånene på Norsvin Delta om at de snart kan bli overvåket dag og natt.

 

Vil det fungere?
Så blir spørsmålet; hvor godt kommer dette til å fungere? Blir resultatene så lovende at en starter rutinemessig innsamling av ungrånevideoer?

Rent praktisk behøver ikke det å bli en veldig dyr eller komplisert affære. Kameraet festes med en magnet i taket, og kan dermed lett flyttes over til en annen binge etter å ha overvåket livet i bingen et døgn eller to. En trenger dermed ikke så mange kameraer. Kanskje blir det nok med seks kameraer i én avdeling. Disse kan senere flyttes til en ny avdeling.

Sluse ut problemdyr
Først og fremst er altså dette et avls­tiltak. Hensikten er å kunne få mulig­heten til å sluse ut problemdyr, og gjøre avlsverdiene enda mer relevante for markedet. 3D-teknologien har vært kjent en stund, og den brukes i mange sammenhenger. Men det er neppe noen som har brukt denne teknologien for datafangst tidlig i seleksjonsprosessen av ungråner slik Norsvin nå prøver å få til. I denne sammenheng er ­Norsvins fordel at de kan gå rett på målet. FoU-avdelingen er innomhus, og prototypen er utviklet med tanke på at dette enkelt skal kunne skaleres opp og implementeres som en del av rånetesten.

Lykkes en med dette, vil man antakelig kunne starte datafangsten allerede i løpet av 2020. Håpet er at en kan få løst sporingsutfordringen allerede i løpet av høsten.