Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Permanent fôringsforbud


Permanent fôringsforbud

 

Fôringsforbudet for bearbeidete animalske proteiner blir gjort permanent for alle land, uavhengig av BSE-status. Dette var en av flere veterinære saker som ble behandlet av EØS-komitéen, rapporterer regjeringens europaportal. Men det skal åpnes for bruk av fiskemjøl i fôr til andre produksjonsdyr enn drøvtyggere. Det blir også åpnet for bruk av blodprodukter fra andre dyr enn drøvtyggere til fiskefôr på visse vilkår.