Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Påtroppende svinebønder mønstret på Hurtigruta

Etter invitasjon fra Gilde Bøndernes Salgslag, mønstret et 90-talls ferske trøndergardbrukere på Hurtigruta i Trondheim medio februar. Målet var å bli bedre kjent med andre unge gardbrukere, samt med slakteriet.


Påtroppende svinebønder mønstret på Hurtigruta

Etter invitasjon fra Gilde Bøndernes Salgslag, mønstret et 90-talls ferske trøndergardbrukere på Hurtigruta i Trondheim medio februar. Målet var å bli bedre kjent med andre unge gardbrukere, samt med slakteriet.

 

– Ja, dette er noe vi har gjort i mange år. Jeg tror tiltaket er populært, og jeg tror det er nyttig for alle parter. Formen på samlinga er ganske løs, for noe av poenget er at folk skal bli bedre kjent med hverandre. Vi har også invitert representanter for bøndenes faglag, slik at de kan presentere seg og si litt om hva de står for. I morgen skal vi se nærmere på samvirke som selskapsform, forteller Eiliv Moe i Gilde BS til Svin.

De fleste av deltakerne tok over gardsbruk en eller annen gang i løpet av 2005. For å skape kontakt med nye generasjoner, og ikke minst mellom nye generasjoner, inviterte slakteriet de ferske gardbrukerne med Hurtigruta fra Trondheim til Rørvik. Her var det overnatting, samling, og retur med båten dagen etter. Men i den store gruppa på om lag 90 unge bønder, var det ikke mer enn fire som kunne identifiseres som svineprodusenter.

Randi og Leiv Olav Størvold på Oppdal i Sør-Trøndelag kunne nok gjerne tenkt seg å møte noen flere. De er nemlig så å si alene om å drive med gris på Oppdal.

– Ja, vi kjenner i hvert fall ingen andre, forteller de to til Svin. Størvold har cirka 100 vinterfôra sauer, og 10-12 purker i kombinert produksjon. Alle smågrisene fôres fram.

– Dere har jo ikke så langt erfaring, men hvordan er erfaringene med grisen så langt?

– Vi får se an regnskapstallene for 2005 før vi bestemmer oss med tanke på framtida, sier Størvolds.

Frøydis og Torstein Husby på Åsen i Levanger kommune i Nord-Trøndelag har imidlertid alt bestemt seg for å satse sterkere på gris.

– Vi har kun gris som husdyrproduksjon, og vi driver i dag kombinert produksjon på 56 årspurker. Men vi planlegger å bygge nytt grisehus hvis banken er enig med oss. I så fall blir det antakelig aktuelt å satse på et nybygg for ren smågrisproduksjon. Vi hadde nok håpet å treffe flere med gris på denne turen, men det er nå en gang slik det er, sier Frøydis og Torstein Husby.