Publisert: 26.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

På vei mot 30 avvente

– Det er i fødeavdelingen grunnlaget for suksess legges, sier svineprodusent Per Bach Laursen.


På vei mot 30 avvente

– Det er i fødeavdelingen grunnlaget for suksess legges, sier svineprodusent Per Bach Laursen.

 

Lundgården Jylland

Antall purker: 550Eget areal: 2800 dekarLeid areal: 1000 dekarAntall ansatte: 5Bygger ut for å doble antall purker

 

Ordstyreren bidro med en operasang da Per Bach Laursen, en av Danmarks dyktigste svinebønder, holdt et populært foredrag på Pig Business. Laursen har for øvrig norsk kone, og er presentert i Svin tidligere. I en sammenligning mellom danske svineprodusenter nylig var han aller best på dekningsbidrag per purke. Da hadde han 28,2 avvente smågris. Det er litt mindre enn de som lå høyest, men det viser at 30 avvente ikke nødvendigvis er et mål i seg selv, Mange avvente er imidlertid et viktig grunnlag for å få et godt dekningsbidrag.

Laursen er også blant de som satser hardt på å vokse seg virkelig stor. Innen et år vil han trolig ha doblet antall purker hjemme på Lundgården ved Løgster, nord på Jylland. Utbyggingen blir lånefinansiert.

– Når en har mye gjeld får en også drivkraft til å være best mulig, sier Bach Laursen, og mener vi her finner en forskjell mellom dansker og tyskere. Tyskerne har lite gjeld, og trenger derfor ikke jobbe like hardt.

 

GRISING HVER UKE

Produksjonen på Lundgård foregår slik at en har 24–25 grisinger hver eneste uke. Kastrering skjer etter 3–4 dager, og smågrisen avvennes ved fire uker (26–27 dager), men det gjøres minst mulig av slike oppgaver i helgen.

Grisehuset har binger med fiksering og det brukes varmelamper.

– Temperaturen i fødeavdeling er viktig. Ved fødsel bør den være rundt 22 grader, for deretter gradvis å senkes til 18 grader i løpet av første uka, opplyser Laursen.

Vi avvenner normalt på onsdag. Det betyr første bedekning på mandag, og grising fredag/lørdag. Det siste gir oss litt problemer, fordi flertallet av grisingene dermed foregår uten oppsyn. Men hvis vi har folk i grisehuset har de helt klart grisingen som 1.prioritet, sier Laursen.

 

FÔRING, GRISING OG AMMEPURKER

Laursen trekker fram tre områder der strukturert innsats belønnes. Det er fôring og særlig av purka i diegivningsperioden. Her er både strategi og fôrinnhold i energi viktig. De fire siste ukene før grising får purkene 4 FEg per dag, dagen før beregnet grising 2,5 FEg, og halvannen fôrenhet på grisingsdagen. Allerede dagen etter får de 4 FEg. Etter 13 dager er de oppe på 10 FEg. De forsøker få purkene til å spise 11 FEg som maksimalt.

Laursen gir grisen våtfôr tre ganger daglig. Klokken 07 hver morgen får de 40 prosent av rasjonen. Neste fôring får de kun 20 %, mens ved nitida om kvelden få de igjen 40 prosent.

Selve grisingen er suksessfaktor nr. to, men foregår likevel uten at personalet har døgnvakt. Laursen har dog få problemer med komplikasjoner, og følger antall dødfødte nøye. Purkene får normalt ligge med 12 grisunger.

– Hvis det er patter nok og purka er i godt hold, kan vi la den ligge med 13 eller 14 smågris.

Ellers er ammepurker nødvendig for å nå mange avvente. Det finnes mange ulike måter å bruke ei ammepurke på, og de anvender vi avhengig av situasjonen, sier Laursen. Med grising hver uke er også mulighetene mange (se forøvrig flere artikler om ammepurker i Svin 9/04).

 

FERMENTERT FÔR

Laursen gir fermentert fôr til grisen (se artikkel Svin 9/03), og tror noe av bakgrunn for suksessen ligger her.

– Vi har klart større tilvekst på smågrisen enn det vi hadde før. Nå veier smågrisen hele 33–34 kg ved 11 uker, sier Laursen. Da fôres smågrisen veldig restriktivt fra før avvenning til de er åtte dager gamle.

 

SYSTEMATIKK, OVERBLIKK OG GODE RUTINER

For å få et godt resultat i grisehuset kreves både systematikk, overblikk og gode rutiner. Grisingsprosenten må være over 90, og antall tomdager maksimalt 10. Det er ekstra viktig med system og rutiner når en har fast ansatte. En gård som har 150 purker eller mer må ha fast ansatte. Lundgård har i dag fem ansatte.

– De er en viktig ressurs for gården. Uten deres innsats kunne vi ikke nådd et så godt resultat, forklarer Laursen. De ansatte har 37 timers uke, og mest mulig forsøkes gjort fra mandag til fredag.

– Vi forbereder helgen godt, slik at det er lite å gjøre lørdag og enda mindre på søndag, sier Laursen. I hver avdeling finnes dessuten en egen manual med oversikt over hva som skal gjøres. Den inneholder også ei egen blank side for forslag til forbedringer. Her kan personalet både slå opp når de er usikre, og komme med egne forslag til endringer.