Publisert: 28.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– På langtur med familien

Det er mange svineprodusenter i Trøndelag som kjenner stemmen til Mai-Lis Bragstad. I nærmere 30 år har hun vært på tråden til svært mange av dem, og i påskeuka ble hun 50 år. Mannen følger etter i april.


– På langtur med familien

Det er mange svineprodusenter i Trøndelag som kjenner stemmen til Mai-Lis Bragstad. I nærmere 30 år har hun vært på tråden til svært mange av dem, og i påskeuka ble hun 50 år. Mannen følger etter i april.

 

– På selve dagen ble det et besøk hos søsteren min på Sætersmoen i Troms. Men vi kommer til å feire dagen sammen med nærmeste familie og venner i april. Vi har også lyst til å ta en lengre tur, og til sommeren har vi bestilt reise til Thailand sammen med ungene våre. De har jo blitt store nå da. Vi har to jenter på 25 og 28 år, forteller Mai-Lis til Svin.

Vi treffer henne i andre etasje på Norturas anlegg i Steinkjer. Hun begynte her allerede 1. juni i 1978, og har hatt samme arbeidssted i alle år med unntak av noen få år da jentene var små.

– Jeg jobber med innmelding, inntransport og avregning. Vi har dekket områdene i Sør- og Nord-Trøndelag, samt Møre og Romsdal. Det har vært en del omorganiseringer etter at Nortura ble etablert, så nå er medlemssenteret flyttet til Trondheim. Vi samarbeider imidlertid tett om disse oppgavene, og det er ganske mange som ringer direkte hit, forteller Mai-Lis. Hvis vi legger sammen tallene for alle dyreslaga, så har slakteriet et sted mellom 5 og 6000 produsenter til sammen å holde styr på i de tre fylkene.

– Det ryktes at du kjenner både navn og nummer på svineprodusentene bedre enn de fleste i slakteriets nedslagsfelt?

– Ja, jeg kjenner nok navn og nummer på svært mange av dem. Det er kanskje ikke så rart heller, når jeg har håndtert mange av de samme navnene og numrene i så mange år. Jeg har ansvaret for all inntransport av griser til slakting, og griseslaktinga skjer her i Steinkjer. Men jeg setter også opp inntransport for storfe og sau. Storfeslaktinga foregår i Namsos og på Fosen, mens sau og lam går til Meråker og Oppdal. Men nå jobbes det som kjent med hele anleggsstrukturen til Nortura i Trøndelag, så det blir spennende å se hva som kommer fram av forslag til sommeren, sier Mai-Lis Bragstad.