Publisert: 18.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

På grisetur


På grisetur

 

Konsernsjef Axel Krogvig i Gilde Norsk Kjøtt og hans svenske kollega Peter Rasztar, toppsjef i Swedish Meats, var i sommer på tur sammen i Østlandsområdet. Rasztar fikk blant annet besøke Gilde Hed- Opps anlegg på Rudshøgda, og på turen sørover igjen var kjøttsjefene også innom Norsvinsentret for å få en kort orientering om virksomheten. Med det som nå rører seg i svensk svineproduksjon og kjøttindustri, men også når det gjelder samarbeidet mellom svensk og norsk svineavl, vil vi tro at de to hadde mye å snakke sammen om.