Publisert: 05.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

«På Bettet»


«På Bettet»

 

Norsvin Vest-Agder, ved Jon Leif Eikaas, ble overrakt årets «På Bettet-pris». Dette er en æresbevisning som går til et fylkeseller lokallag som har utmerket seg i året som gikk. Norsvin Vest-Agder har gjennom alle år vært av Norsvins mest aktive fylkeslag, og Jon Leifs innsats gjør at det fortsatt produseres gris på Sørlandet.