Publisert: 23.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

P-rapport med valgfrie perioder og uten status

800×600

Mange brukere harønsket å kunne kjøre ut produksjonsrapport for purker i Ingris uten å måtteregistrere dyrestatus først. Nå er dette ønsket oppfylt. I både purke- ogtilvekstdelen kan du nå velge inntil fire selvbestemte perioder på p-rapporten.

Normal

0

21

false

false

false

NO-BOK

X-NONE

X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

w:LsdException Locked=”fal


P-rapport med valgfrie perioder og uten status

800×600

Mange brukere harønsket å kunne kjøre ut produksjonsrapport for purker i Ingris uten å måtteregistrere dyrestatus først. Nå er dette ønsket oppfylt. I både purke- ogtilvekstdelen kan du nå velge inntil fire selvbestemte perioder på p-rapporten.

Normal

0

21

false

false

false

NO-BOK

X-NONE

X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

w:LsdException Locked=”fal

Trenger ikke registrere status

Mange har synes det har vært litt vanskelig og få beregnet produksjonsrapport for purker i Ingris fordi de på forhånd har måttet telle opp purker og registrere dyrestatus. Derfor har svært mange brukere av programmet ønsket seg en forbedring slik at programmet selv ordner tellejobben i bakgrunnen. I siste versjon av Ingris web fikk disse ønsket sitt oppfylt. Nå kan du bestille p-rapport for purker i de periodene du ønsker uten at det er registrert status. Fra og til datoene i rapporten velges med en kalenderfunksjon i feltene. I tilvekstdelen må vi fortsatt registrere status for å kunne kjøre produksjonsrapport.

Dersom det er noen som ønsker å registrere fôrforbruk hos purkene eller som fortsatt ønsker å registrere dyrestatus så er det bare å fortsette slik som før. Det eneste du da må gjøre er å markere for ”Ja” i punktet ”Registrerer fôr hos purker” under menypunktet ”Planopplysninger”. Når det er markert for ”Ja” her bruker programmet de manuelt registrerte dyrestatusene, og du kan bare velge rapportperiodene som det er registrert status for.

Lurt å sjekke aktive purker

Selv om det ikke lenger er nødvendig å ta opp dyrestatus for å få kjørt p-rapport purker anbefaler vi at dere fra tid til annen tar en sjekk på at de purkene som er aktive Ingris programmet faktisk er i grisehuset. En slik sjekk tar dere lettest ved å se i purkeoversikten om det ligger noen purker øverst i kolonnene med svært mange dager eller skrive ut rapporten ”Aktive avlsdyr” og hake av de purkene som er i grisehuset. Er det purker som er aktive i Ingris, men som ikke finnes i grisehuset må disse meldes ut. Skal tallene i Ingrisrapportene bli riktige må kart og terreng stemme.

Valgfrie rapportperioder

Fram til nå har Ingris web selv delt opp p-rapporten i kortere perioder dersom det har vært flere statusdatoer i den perioden du har bestilt produksjonsrapport for. Nå er Ingris blitt forbedret slik at brukeren selv kan bestemme inntil fire perioder på hver p-rapport. Funksjonen for valg av selvbestemt rapportperioder finnes både i purkedelen og tilvekstdelen. Periodene i p-rapporten må være etter hverandre uten opphold mellom. Programmet foreslår derfor selv at startdato for neste periode er dagen etter tildato på forrige periode. Felter for å legge til nye perioder vises når du trykker på knappen ”Ny periode”. Perioder som feilaktig er kommet på kan fjernes med knappen ”Fjern periode”.