Publisert: 04.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Øya best på gris i år

Øya videregående skole, Sør-Trøndelag, er årets Husdyrtreffvinner på gris. Ole Gunnar D. Skjetnemark og Johannes Stråbø leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff.


Øya best på gris i år

Øya videregående skole, Sør-Trøndelag, er årets Husdyrtreffvinner på gris. Ole Gunnar D. Skjetnemark og Johannes Stråbø leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff.

Men det var tett fulgt av elever ved Tomb landbruksskole i Østfold. Hvert år tilbyr Nortura, Tine, Geno og Norsvin et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved naturbruksskolene. Elevene utfører oppgaver i grupper og velger selv om de vil arbeide med storfe, sau eller svinehold.

Gode forslag til tiltak

I år var det Ole Gunnar D. Skjetnemark og Johannes Ståbø som leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff. Oppgaven var tredelt. Det var en driftsoppgave, der nøkkeltall fra besetningen ble presentert og elevene skulle finne forbedringsområder og komme med forslag på hva som bør forbedres og hvordan. Det var også en regneoppgave på fôrforbruk på slaktegris, samt en samvirkeoppgave. De leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kommet med gode forslag til hva som det bør sette fokus på i besetningen. Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen for å forbedre resultatene. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen ved at samme aktør er mottaker og markedsregulator. 

Tre på gris

Det var i år totalt tre besvarelser på gris, og det var færre besvarelser i år enn I fjor. Da var det sju besvarelser. Men elevene ved Øya videregående leverte en solid besvarelse med godt begrunnede svar. Skolen ble også landsvinner på gris. En solid andre- og tredjeplass gikk til Tomb Landbruksskole, Østfold.