Publisert: 22.02.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Overvurdert kjøttforbruk

Nye beregninger av kjøttforbruk pr innbygger viser at vi spiser ca 50 kilo kjøtt årlig. Tidligere har kjøttforbruket vært anslått til ca 78 kilo.

 


Overvurdert kjøttforbruk

Nye beregninger av kjøttforbruk pr innbygger viser at vi spiser ca 50 kilo kjøtt årlig. Tidligere har kjøttforbruket vært anslått til ca 78 kilo.

 

Dette viser beregninger utarbeidet av Norsk institutt for landbruksforskning (NILF) på basis av tallmateriale fra kjøttbransjen, handelen og landbruksforvaltningen.

Kostholdsrådene fra myndighetene vil bli svært viktige for folks matvaner. Derfor er det viktig at det faktiske forbruket blir lagt til grunn når det skal gis råd om gode matvaner.

 

Kjøttforbruket går ned

 

Dersom man tar hensyn til svinn i produksjonsleddet (1,56 %), svinn i grossistleddet (0,80 %), svinn i detaljistleddet (5 %) og svinn hos forbruker (5,38 %), var forbruket av kjøtt 242,9 mill. kg i 2009. Dette er en nedgang på 2,1 kilo pr innbygger i forhold til 2008, i følge beregningene fra NILF.

Mange tror at kjøttforbruket har gått opp de siste årene, noe disse beregningene viser ikke er tilfelle. Det er viktig at alle fakta kommer på bordet når vi nå skal diskutere folks matvaner og ernæring.

 

Bein, blod og svinn

 

Forskjellen i beregningene skyldes at 78 kg per innbygger inkluderer bein, innmat og svinn gjennom verdikjeden, og i tillegg biprodukter som går til annet enn menneskelig konsum. Det er bein og svinn som utgjør hoveddelen av differansen mellom 78 og 50 kg. Tallene fremgår av NILF-rapporten “Beregning av det norske kjøttforbruket”.

Tallene betyr at 135 millioner kg forsvinner fra slakteri til forbruk. Av dette er 38 millioner kilo spiselig kjøtt, mens resten består i all hovedsak av bein.

– Dette er i tråd med det vi har trodd hele tiden, og danner er bedre utgangspunkt når man skal diskutere kjøttforbruket i Norge. Folk spiser ikke bein, blod, innmat og fett, og da blir det feil at dette blir regnet inn i det faktiske forbruket, sier informasjonssjef i Nortura, Eli Strand.