Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Overtakelse eller utslakting

– Enten kommer det en gruppering som overtar det som er igjen av ringen, eller så må vi slakte ut og avvikle. Men uansett løsning, dette må skje fort, sier bobestyrer Paul Aakre til Svin.


Overtakelse eller utslakting

– Enten kommer det en gruppering som overtar det som er igjen av ringen, eller så må vi slakte ut og avvikle. Men uansett løsning, dette må skje fort, sier bobestyrer Paul Aakre til Svin.

Vi snakket med bobestyreren på morgenkvisten tirsdag 29. oktober. Fredagen før ble det kjent at Jæren Purkering AS ble slått konkurs med ei gjeld på 14 millioner kroner og aktiva på 11 millioner.

Den desidert største kreditoren i boet er Nortura, men også Klepp Sparebank og Fiskå Mølle er tunge kreditorer i boet.

Helt siden årsskiftet har eierne av purkeringen forsøkt å finne løsninger for å unngå konkursen. Men dårlige priser på svinekjøtt, økte fôr- og lønnskostnader ødela til slutt grunnlaget for videre drift.

Navet til Jæren Purkering AS er om lag tre mål stort, og det ligger på Tegle i Time kommune i Rogaland. Navet produserer om lag 25 000 smågriser i året, og har 11 satellittbesetninger.

– Det er om lag 1400 aktive purker i navet og 250 ungpurker. Om lag 500 av de aktive purkene var ute i satelittbesetningene da konkursen ble et faktum. Dette at vi snakker om levende dyr i aktiv biologisk produksjon gjør at en ikke uten videre kan ta beslutning om nedslakting av alt med en gang. Jeg håper at et annet alternativ kan komme på banen, og da snakker vi om en gruppering som overtar videre drift av ringen, selv om det nok er en del satellitter som vil benytte konkursen til å gå ut av sine avtaler med ringen. Inntil videre holder vi hjulene i gang, men beslutninger må tas raskt. Hvis det ikke opp noen løsning med overtakelse raskt må vi starte nedslakting i løpet av ei ukes tid, sa bobestyrer Paul Aakre til Svin den 29. oktober.