Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Overskuddsproblemet mindre

Økning i purkeslaktinga og sterk nedgang i seminstatistikken er i ferd med å snu svinekjøttprognosene på hodet. Stadig mer tyder nå på at svineprodusentene har tatt advarslene og prisnedgangen på alvor.


Overskuddsproblemet mindre

Økning i purkeslaktinga og sterk nedgang i seminstatistikken er i ferd med å snu svinekjøttprognosene på hodet. Stadig mer tyder nå på at svineprodusentene har tatt advarslene og prisnedgangen på alvor.

 

Sakte, men sikkert kan derfor overskuddsproblemet være i ferd med å løse seg. Om det forsvinner helt, er ennå for tidlig å si. Men hvis grillsesongen slår til og salget holder seg oppe utover året, samtidig som seminsalget holder seg nede i nærheten av 2003-nivået, så kan det faktisk ligge an til redusert omsetningsavgift i andre halvår og litt økning i slaktevektene.

Så mye bør det nå være dekning for å si.

 

TAR FORBEHOLD

Men det er mange forbehold å ta. Direktør Trygve Brandrud i Norsk Kjøtt vil fortsatt ikke avblåse krisa helt. Men han erkjenner at det nå er mange signaler som tyder på at forutsetningene i de siste prognosene ikke ser ut til å slå til.

– Vi har klødd oss en del i hodet etter den informasjonen vi har fått den siste tida. Nedgangen i seminsalget passer sammen med nedgang i purketallet (se egen tabell). Det kan være færre purker som skal insemineres. Vi registrerer, og nå snakker jeg om tall som vi kun har hentet fra Gildebedriftene, at det ikke er omsatt flere livpurker fra oss i år. Vi ser også at slaktevektene har gått ned noe mer enn prognosert. Det er egentlig litt rart, ettersom det reduserer lønnsomheten ytterligere, sier Brandrud.

 

NYE FORUTSETNINGER

– Dette må vel bety at forutsetningene for den gamle prognosen, og dermed innspillet til jordbrukets forhandlingsutvalg om nedgang i målprisen på svinekjøtt på halvannen krone kiloen, er grunnleggende forandret?

– Det er fortsatt en del usikkerhetsfaktorer her når det gjelder hvilke tilpasninger svineprodusentene har gjort i sine egne fjøs. Noen kaster kanskje mindre på grunn av lengre holdbar på sæden. Noen bruker kanskje mer egen råne, og noen flere rekrutterer kanskje fra egen besetning i stedet for å kjøpe livpurker. Men hvordan vi snur og vender på dette så registrerer Gildebedriftene en økning i purkeslaktinga hittil i år sammenliknet med samme tid i fjor. Dette, kombinert med nedgang i seminsalget, gjør at forutsetningene i den siste prognosen har endret seg. I så fall må vi i Norsk Kjøtt regne med et visst kjør fra produsenter på bakgrunn av vårt prisutspill. På den andre siden så må vi som seriøs aktør og markedsregulator forholde oss til den informasjonen vi til enhver tid har. Og den var helt annerledes på det tidspunktet de siste prognosene ble lagd, og salget henger sammen med prisnivået, sier Brandrud.

 

LYSERE FRAMOVER

I de fortsatt gjeldende prognosene, som varsler et årsoverskudd på vel 7000 tonn, er det lagt inn en økning i seminsalget på fem prosent de fire første månedene i år og en salgsøkning på to prosent. Hvis en beholder salgsøkningen, men justerer seminøkningen til null og tar inn effekten av smågrisslaktinga, så ser bildet framover atskillig lysere ut.

Da er rett og slett overskuddet mer enn halvert. Med disse forutsetningene blir det ikke et kjempeoverskudd, men et overskudd som er håndterbart. Dette kan tyde på at svineprodusentene har tatt signalene og tilpasset seg raskere til markedet enn mange hadde trodd.

 

PURKESLAKTING GILDE NORSK KJØTT – antallindeks

 

2. halvår

Nov+des 2004

t.o.m uke 10 2005

FS

112

121

118

HO

109

105

97

GV

112

121

115

BS

110

116

127

NNS

116

123

107

KS totalt

111

117

114

 

 

SEMINSTATISTIKK – NORSVIN

FørstegangsinseminasjonerInseminasjoner totalt

 

2004

2005

Endring

2004

2005

Endring

Jan

13616

13378

-1,7 %

32478

32403

-0,2 %

Feb

14099

12383

-12,2 %

33535

29866

-10,9 %

Mar

15214

12994

-14,6 %

36305

31754

-12,5 %

Sum

 

38755

-9,7 %

 

94023

-8,1 %

Inseminasjonstallene for mars er foreløpige tall, men de er korrigert til forventet resultat. Eierinseminører utfører 83,9 prosent av totalt antall inseminasjoner i januar-mars 2005.