Publisert: 21.02.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Overskudd for Mørk Eek

 


Overskudd for Mørk Eek

 

Mørk Eek tjente bra på sin svineproduksjon i Norge i 2009. Årsresultatet ble 5,4 millioner. Vi har da sett på tall for konsernet samlet da Mørk Eek har flere selskap i sin svinevirksomhet. Omsetning var 55 millioner, driftsresultat er 10,9 millioner. Gjeld utgjør 57 millioner og bokført egenkapital 19,3 millioner. Selskapet får fortsatt prisnedskriving for korn. I fjor fikk de 1,43 mill i prisnedskrivingstilskudd. I 2009 var tallet 1,28 millioner.Selskapet International Pork Investment (svineproduksjon i Latvia) derimot gikk med 4,1 millioner i underskudd. Her er bokført goodwill på 28 millioner og sum gjeld er omtrent det samme. Mørk Eek hadde i fjor planer om å bygge to store grisehus til i Norge på ca 4000 m2. Det ene gjennom sin samboer Signe Marie Skallerud. Han har ikke fått godkjent noen av disse planene. Mørk Eek har klagd på dette, men samtidig har de også revidert satsingen hos samboer til 2000 m2. Det ser ut til å gå i orden.