Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Overskudd av danske smågriser


Overskudd av danske smågriser

 

Interessen for å investere i dansk smågrisproduksjon har vært mye større enn investeringsviljen i slaktegrisproduksjonen. Veksten i antall smågriser er dobbelt så stor som veksten i antall nye slaktegrisplasser. Men det er ikke bare investeringsviljen som forklarer dette. Også effektiviseringsframgang i smågrisproduksjonen teller med, antyder Danske Slagterier i sine siste prognoser. I 1992 var gjennomsnittet 20,9 griser per årspurke. I 2002 var tallet 23,1. Tommelfingerregelen er en avlsframgang på én gris per årspurke hvert tredje år.